مشاهده فهرست

  پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي (II)


  د انلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي ( II )، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   تصريح سنجي رهيافت ليمر در انتخاب مدل شش دليل مختلف براي تحقيقات تصريح سنجی از دیدگاه ليمر رهيافت هندري در انتخاب مدل: (LSE) شش ملاك براي مدل ساده شده : ( طبق نظر هندري و ريچارد) آزمون‌هاي تشخيص عارضه‌اي منتخب آزمون‌هاي فرضيات غيرمتداخل مدل سنت لوئيس آزمون J ديويدسون- مك كينان خلاصه و نتيجه‌گيري   توضیحات : کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهاردهم این کتاب با موضوع ” مدلسازي اقتصادسنجي II ” می باشد که در حجم 23 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.   …

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي (I)


  د انلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي ( I )، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   خصوصيات يك مدل خوب انواع خطاي تصريح نتايج خطاي تصريح حذف متغير مهم لحاظ يك متغير نامربوط آزمونهاي كشف خطاي تصريح كشف وجود متغير غيرلازم آزمونهاي مربوط به خطا ي تصر ي ح بررسي باقيمانده ‌ها كاربردي مجدد از تابع آزمون d دوربين واتسون آزمون Reset رمزي: آزمون عمومي براي تعيين خطاي تصريح ساير آزمونهاي خطاي تصريح آزمون خطاي تعيين غلط مدل خطاي اندازه ‌گيري و سنجش خلاصه و نتايج   توضیحات : کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سیزدهم این کتاب با موضوع ” مدلسازي اقتصادسنجي I ” می باشد که در حجم 34 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار …

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي


  د انلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   چكيده تعریف خود همبستگي دلايل وجود خود همبستگي ت خمين OLS در حالت وجود خود همبستگي بهترين تخمين ‎ زن خطي بدون تورش كارآ (BLUE) در شرايط وجود خود همبستگي نتايج استفاده از OLS در حالت وجود خود همبستگي تخمين OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگي نمايش PRF واقعي و خط رگرسيون تخميني براي داده ‎ ها در حالت خودهمبستگي كشف خود همبستگي روش ترسيمي آزمون تسلسل: (آزمون ناپارامتريك) آزمون استقلال   براي مقادير باقيمانده آزمون d   دوربين- واتسون روش تکراري کوکران- اورکات براي تخمين r مقايسه روشها: كدام روش؟ كجا؟ خلاصه   توضیحات : کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب با موضوع ” خودهمبستگي ” می باشد که در حجم 34 اسلاید، همرا …

  پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ناهمساني واريانس


  د انلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ناهمساني واريانس، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   فرضيه همساني واريانس ماهيت ناهمساني واريانس برخي از دلايل وقوع ناهمساني تخمين زنهاي OLS   در صورت وجود ناهمساني واريانس علت استفاده از روش GLS به جاي OLS روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS) معادلات نرمال نتايج و كاربرد روش OLS در شرايط وجود ناهمساني واريانس تخمين OLS با علم به وجود ناهمساني واريان س تخمين OLS بدون توجه به وجود ناهمساني واريانس كشف ناهمساني واريانس آزمون پارك آزمون گلچسر آزمون همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن آزمون گلدفلد-كوانت خلاصه   توضیحات : کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل یازدهم  این کتاب   با موضوع ” ناهمساني واريانس ” می باشد که در حجم 40 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است …

  پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع همخطي


  د انلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع همخط ي ، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   ماهيت همخطي نمودار بالتين تخمين در حالت وجود همخطي كامل تخمين در حالت وجود همخطي شديد اما غير كامل           نتايج عملي همخطي بزرگي واريانس و كوواريانس تخمين‌زنهاي  OLS فواصل اعتماد عريضتر نسبتهاي t غير معنادار حساسيت تخمين‌زنهاي OLS و خطاي معيار آنها نسبت به تغييرات اندك در داده‌ها كشف همخطي اقدامات ممكن جهت رفع هم‌خطي آيا همخطي الزاما زيان آور است؟   خلاصه و نتيجه‌گيري   چند مقياس براي تشخيص همخطي   چند راه براي خلاصي از همخطي مركب   توضیحات : کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دهم  این کتاب   با موضوع ” همخط ي ” می باشد که در حجم 27 اسلاید، همراه …

  پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی


  توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: اهمیت مو ضوع: همانند انسان و همانند طبیعت اقتصاد نیز دارای دورانهای خاصی است که ویژگیهای کاملاً متفاوتی دارند .این دورانها در یک طبقه بندی کلی به دوران رکود  و رونق تقسیم بندی شده است.وضعیت شرکتها در هر یک از دورانها یا وضعیت اقتصادی کاملاً متفاوت است که گاها در هر وضعیت سیاستهای و استراتژیهای خود را بسته به شرایط تغییر دهند.بنابراین برای مدیران شرکتها بسیار مهم است که بدانند در هر زمان در چه دوران اقتصادی قرار دارند.تعریف چرخه تجارت: اصطلاح  چرخه تجارت یا چرخه اقتصاد به نوسانات دراقتصاد کلان وبه تولیدات وفعالیتهای اقتصادی بالای چندین ماه یا سال برمی گردد و در حدود یک دوره طولانی  این جهت حرکت، رشد پیدا می کند.   چرخه های تجارت براساس یک دوره چهار مرحله ای  : رکود اقتصادی:یک روند آهسته در فعالیتهای اقتصادیافت اقتصادی: پائین ترین نقطه عطف در یک تجارت چرخشی ، جایی که رکود اقتصادی دچار ت …

  پاورپوینت سوخت LNG


  توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع سوخت LNG، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: تاريخچهاولين تجربه مايع سازي گاز به قرن 19 ميلادي برمي‌گردد كه دانشمند انگليسي مايكل فارادي انواع مختلف گاز و گاز طبيعي را به صورت مايع درآورد.  اولين واحدLNG در سال 1912 در ويرجينياي غربي ساخته شد و اولين واحد تجاري در 1941 در كليولند واقع در ايالت اوهايو به بهره‌برداري رسيد.  اولين محموله LNG به حجم 5000 متر مكعب در سال 1959 از لوييزيانا به جزيره Canvey در انگليس حمل گرديد.  در سال 1964 اولين تأسيسات دور LNG در الجزاير به بهره‌برداري رسيد و اولين پايانه دريافت LNG در انگليس آغاز بكار كرد.  در سالهاي 1972 تا 1990 تجارت LNG توسعه يافته و توليد اين فرآورده در برونئي ، اندونزي، ابوظبي، مالزي، استراليا آغاز شد.مشخصات فني LNG   گاز طبيعي‌ مايع‌شده‌(LNG)  مايعي‌ روشن‌، بدون‌ هيچ‌ رنگ‌ ، بو و غير سمي است و نسبت به فلزات يا ساير مواد حالت خورندگي ندارد. ‌  بخش‌ اعظم&z …

  پاورپوینت تدبیر فصل ها


  توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع تدبیر فصل ها، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: فصول و اقالیم: سبب طبیعی و غیر طبیعی(عرض بلد –ارتفاع- کوه-دریا-خاک)اسباب غیر طبیعی ارضیهنجوم فلک الافلاک(فلک البروج و فلک های  زحل  مشتری  مریخ  شمس  زهره عطارد و قمر)معدل النهارنصف النهارسمت الراسمنطقة البروجدایره افق   فصل بهار: معتدل در کیفیات اربعه (حرارت، برودت، یبوست و رطوبت) طبع خون و روح دارد مقوی قوا و محرک آنها جهت دفع مواد محتبس در نقاط مختلف بدن می باشدباعث تولید بیماریهای مناسب با فصل بهار می گردد. عبارتند از: دمامیل، خراجات، بثوارت، اسهال خونی، رعاف، مالیخولیا، آماس ها، خناق، پارگی رگها به علت زیادی خون، خون آمدن از گلو، اورام حلق، خارش، جرب و …فصد در این فصل ، از فصد در فصلهای دیگر بهتر و اولی تر می باشد.قی برای کسی که توانایی و امکان آن را داشته باشد بهترین تدابیر جهت پاکسازی معده و اطراف آن از بلاغم و رطوبات انجماد یافته در فصل زمستان می باشد (خلاصة الحکمة ص 904)در این  فصل از داروها و غذاهای مسخّن و …

  سیستم های کنترل پایداری خودرو


  بررسی و تحلیل سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP) و اجزا و کنترل گرهای به کار رفته در این سیستم که در عملکرد این سیستم تاثیرگذار بوده و تکمیل کننده عملکرد سیستم کنترل پایداری خودرو هستند. فرمت پی دی اف و ورد 42 صفحه فهرست ESP ABS EBD EBA CBC HAC & HCC TCS & ASR ARP SBC TMPS BA      LDW & LKA DAK & DAC …

  پاورپوینت سیستم های اندازه گیری دقیق


  توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های اندازه گیری دقیق، در قالب ppt  و در 102 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: سیستم های اندازه گیری:به دلیل اینکه درسطح جهان درکشورهای مختلف قطعات مختلف ماشین آلات و دستگاه های مورد استفاده اکثراً درکشورهای مختلفی ساخته می شود و بمنظور تطابق آنها در تمام کشورها نیاز به هماهنگی و یکنواختی اندازه آنها می باشد لذا به این لحاظ سیستم یا سیستم های خاصی از اندازه گیری مورد نیاز است تا همه کشورها از آن تبعیت نموده و ان را به کار برند تا قطعات ساخته شده در آن کشورها و کشورهای دیگر و برای ماشین آلات و دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور2 سیستم عمده اندازه گیری برای تعیین کمیت های اندازه گیری وجود دارد.   1- سیستم متریک : از جمله سیستم های اندازه گیری سیستم متریک است که اکثر کشورهای دنیا به خاطر ویژگی های زیر از آن استفاده می کنند. از جمله ویژگی های بارز این سیستم ده دهی بودن رقمهای اعشاری آن است که به عبارت دیگر ضرایب اجزاء و اضعاف این سیستم مضربی از عدد 10 هستند که به راحتی می توان آن را در عدد ضرب یا تقسیم ب …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر