نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۲۱ تعداد نمونه سوالات : ۶ ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: ۱-نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ۲-نیمسال تابستان ۹۵ ۳- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ۴- نیمسال اول ۹۵-۹۴ ۵-نیمسال تابستان ۹۴ ۶- نیمسال دوم ۹۴-۹۳   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. …

  فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: ۳۵   قسمتی از پاورپوینت :     •احتمالا مهم ترین کشف در تاریخ زندگی انسان این است ، که به هر چه اغلب اوقات به آن فکر کنید ، همان می شوید .   •مهم ترین کیفیت در فروش برای رسیدن به موفقیت خوش بینی است .   •عزت نفس شما با میزان فروش شما رابطه مستقیم دارد .       .1بهترین ها را جست وجو کنید ! •از همین امروز تصمیم بگیرید که در زمینه کاری خود به بهترین فروشنده تبدیل شوید .   •آنقدر به راهتان ادامه دهید تا موفق شوید .     2.  چنان رفتار کنید که شکستی در کار نیست ! •آنچه را که از انجام آن می ترسید ، انجام دهید و بدانید که مرگ ترس حتمی است . •با ترس از شکست رو به رو شوید . •کاری را که از آن می ترسید ، انجام دهید .     3.  با تمام وجود فروش کنید ! •در کار فروش تعهد ۱۰۰ درصد داشته باشید . •به شرکتی که برای آن  کار می کنید و مشتریانتان متعهد باشید . •با تمام وجود فروش کنید . &nb …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

  مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده توزیع نرمال یا توزیع گاوسی خطا های قابل کنترل خطای دینامیکی  زمان عکس العمل یا جوابگویی Response time تحلیل داده های اندازه گیری شده Data Analysis انواع خطا های تجربی   Experimental Errors عدم قطعیت Uncertainty عدم قطعیت ترکیبی  ( به روش عامیانه) عدم قطعیت دقیق (روش کلاین و مک کلین) و . . . .         قسمتی از پاورپوینت مقدمه n تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند n بررسی منابع خطا ضروری است                   معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری .۱ تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد .۲ آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد .۳ آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی انداز …

                  نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت رشته: مدیریت جهانگردی کد درس: ۱۲۱۲۱۷۴ تعداد نمونه سوالات : ۷ ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: ۱-نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ۲-نیمسال اول ۹۶-۹۵ ۳- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ۴- نیمسال اول ۹۵-۹۴ ۵- نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ۶-نیمسال دوم ۹۳-۹۲ ۷- نیمسال اول ۹۳-۹۲   کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند. …

  چرا باید این محصول را تهیه کنم ؟ در اکثر مواقع افراد جامعه تصور میکنند که من اگر ثروتمند بشم یا فلان موفقیت رو بدست بیارم حتما به آرامش میرسم و نکته مهم اینجاست که همه افراد در نهایت رسیدن به اهدافشان به آرامش و شادی می رسند ولی نکته مهم اینجاست که بر اساس قانون جذب و قانون آفرینش که مثل قانون جاذبه ثابت و بدون تغییر انسان برای بدست آوردن خواسته های خود اول باید آرامش بدست بیاورد و سپس به خواسته های خود میرسد . این تنها راه رسیدن به اهداف است. بهایی که باید پرداخت کنه چقدره هم مالی هم غیر مالی ؟ به صورت عادی اگر بخواهیم تمام موارد گفته شده در این مجموعه را بیاموزیم می بایست دوره های مختلف زیادی را بگذرانیم و هزینه های زیاد و وقت زیادی را برای هر یک صرف کنیم . این مجموعه فوق العاده و بی نظیر که شامل ۲۱ تکنیک معجزه آسای رسیدن به آرامش در کمتر از یک دقیقه می باشد از ۷ علم و مکتب مختلف گرد آوری شده که در دنیا مشابهی ندارد . برای سهولت و راحتی و برای اینکه تمام مردم دنیا بتوانند از این محصول بهر ببرند آن را به قیمت ۲۰۹۰۰ تومان در اختیار افراد جامع قرار دادیم و امیدواریم که …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر