فرمت فایل : .ppt
   
  تعداد اسلاید : ۲۲ اسلاید
   
  قسمتی از متن :
   
  به نام خدا
  گاز کروماتوگرافی
  گزارش تجزیه نمونه ها به روش کروماتوگرافی
  روش مورد استفاده و شماره متد گزارش گردد
  در برگیرنده کل ساعات کار بوده و یا ۸ ساعت کار را پوشش نماید
  دبی حجم و مدت زمان نمونه برداری مشخص گردد.
  روش آماده سازی نمونه مشخص شود.
  کروماتوگرامهای مساحت نمونه های استاندارد و نمونه اصلی ضمیمه گردد
  منحنی کالیبراسیون ضمیمه و چگونگی محاسبات توضیح داده شود
  گاز کروماتوگرافی-کاربرد
  کروماتوگرافی گازی یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی بسیاری از ترکیبات شیمیایی از داخل یک محلول کاربرد داشته این ترکیبات در مقابل درجه حرارت و بایستی مقاوم باشد. دستگاه گاز کروماتوگرافی بطور عموم جهت حداسازی هیدروکربنهای فرار مورد استفاده قرار گرفته ولی بسیاری از ترکیبات نیمه فرار و غیر فرار که قابل حل شدن در محلولهای شیمیایی هستند نیز با روش گاز کروماتوگرافی تجزیه می گردند.
  کاربرد در علوم
  علوم مرتبط با تجزیه شیمیایی
  تعیین ترکیبات بخصوص هیدروکربنهای فرا …

  فرمت فایل : .ppt
   
  تعداد اسلاید : ۱۳ اسلاید
   
  قسمتی از متن :
   
  کیلوماستیکس مسنیلی
  کیلوماستیکس مسنیلی
  کیلوماستیکس مسنیلی بیماری زا نمی باشد تروفوزوئیت ها ی آن بلند بوده و اندک اندک به طرف خلف باریک می گردند .
  حرکت توسط ۳ تاژک در بخش قدامی صورت می گیرد.
  سیتوستوم یا فرورفتگی دهانی توسط رشته های باریک فرا گرفته شده و یک تاژک کوتاه نیز به داخل فرورفتگی دهانی رفته است.
  مشخص ترین رشته دهانی به طرف خلف سیتوستوم دور می زند و سبب ایجاد نمایی همانند عصای چوپان می شود.
  کیست این تاژکدار به دلیل داشتن برجستگیهایی همانند نوک پستان، لیمویی شکل است .


  فرمت فایل : .ppt
   
  تعداد اسلاید : ۳۳ اسلاید
   
  قسمتی از متن :
   
  بسم الله الرحمن الرحیم
  گاز مونواکسید کربن
  گاز مونواکسید کربن چیست؟
  گاز مونواکسید کربن یک گاز بسیار خطرناک است که قابل دیدن و بوئیدن نیست و هیچ طعمی نیز ایجاد نمی کند . بیشتر درفصل سرما(پاییز و زمستان)رخ میدهد.
  C=O
  CO (carbon monoxide)
  Colorless *
  *Tasteless
  *Odorless
  منابع تولید co
  منابع داخلی
  کتابولیسم هم ناشی از تخریب RBC
  (حداکثر CO 1درصد.ودر انمی همولیتیک ۴-۶درصد)
  رژیم های گیاهی
  منابع خارجی (احتراق ناقص مواد کربن دار)
  دود کش.سیگار.بخاری نفتی.کرسی.پالایشگاه.
  چه وسایل می توانند مونواکسید کربن تولید کنند؟
  بخاری های بدون دودکش غیراستاندارد
  تنورهای نانوایی
  اجاقهای گازی
  موتورهای بنزینی و گازوئیلی
  شومینه
  پالایشگاه
  کرسی
  کباب پز زغالی


  مشخصات فایل عنوان:پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱         محتویات مقدمه دمای محیط کار گرما نتیجه کمبود آب در بدن تاثیر گرما پیشگیری سرما عوارض و بیماریها موضوعات مهم در ژلور پیشگیری تغییرات فشار کاهش فشار هوا عوارض افزایش فشار هوا عوارض پیشگیری روشنائی بخشهای اشعه UV خصوصیات تاثیر نور مناسب در محیط کار منابع نور بیماریها سر و صدا اثرات سر و صدا بر کارگران اثرات فیزیولوژیکی اثرات فیزیولوژیکی-روانی صدا اثرات پاتولوژیکی صدا جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت کنترل سر و صدا بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاشات عناصر و مواد رادیو اکتیو ضایعات دستگاه گوارش مقادیر مجاز پرتوگیری و . . .           قسمتی از پاورپوینت مقدمه علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار ● .۱ افزایش بازده کار؛ ● .۲ جلوگیری از سوانح و حوادث؛ ● .۳ تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛                    …

  مشخصات فایل عنوان:پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱         محتویات مقدمه دمای محیط کار گرما نتیجه کمبود آب در بدن تاثیر گرما پیشگیری سرما عوارض و بیماریها موضوعات مهم در ژلور پیشگیری تغییرات فشار کاهش فشار هوا عوارض افزایش فشار هوا عوارض پیشگیری روشنائی بخشهای اشعه UV خصوصیات تاثیر نور مناسب در محیط کار منابع نور بیماریها سر و صدا اثرات سر و صدا بر کارگران اثرات فیزیولوژیکی اثرات فیزیولوژیکی-روانی صدا اثرات پاتولوژیکی صدا جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت کنترل سر و صدا بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاشات عناصر و مواد رادیو اکتیو ضایعات دستگاه گوارش مقادیر مجاز پرتوگیری و . . .           قسمتی از پاورپوینت مقدمه علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار ● .۱ افزایش بازده کار؛ ● .۲ جلوگیری از سوانح و حوادث؛ ● .۳ تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛                    …

  مشخصات فایل عنوان:پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱         محتویات مقدمه دمای محیط کار گرما نتیجه کمبود آب در بدن تاثیر گرما پیشگیری سرما عوارض و بیماریها موضوعات مهم در ژلور پیشگیری تغییرات فشار کاهش فشار هوا عوارض افزایش فشار هوا عوارض پیشگیری روشنائی بخشهای اشعه UV خصوصیات تاثیر نور مناسب در محیط کار منابع نور بیماریها سر و صدا اثرات سر و صدا بر کارگران اثرات فیزیولوژیکی اثرات فیزیولوژیکی-روانی صدا اثرات پاتولوژیکی صدا جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت کنترل سر و صدا بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاشات عناصر و مواد رادیو اکتیو ضایعات دستگاه گوارش مقادیر مجاز پرتوگیری و . . .           قسمتی از پاورپوینت مقدمه علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار ● .۱ افزایش بازده کار؛ ● .۲ جلوگیری از سوانح و حوادث؛ ● .۳ تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛                    …

  مشخصات فایل عنوان:پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱         محتویات مقدمه دمای محیط کار گرما نتیجه کمبود آب در بدن تاثیر گرما پیشگیری سرما عوارض و بیماریها موضوعات مهم در ژلور پیشگیری تغییرات فشار کاهش فشار هوا عوارض افزایش فشار هوا عوارض پیشگیری روشنائی بخشهای اشعه UV خصوصیات تاثیر نور مناسب در محیط کار منابع نور بیماریها سر و صدا اثرات سر و صدا بر کارگران اثرات فیزیولوژیکی اثرات فیزیولوژیکی-روانی صدا اثرات پاتولوژیکی صدا جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت کنترل سر و صدا بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاشات عناصر و مواد رادیو اکتیو ضایعات دستگاه گوارش مقادیر مجاز پرتوگیری و . . .           قسمتی از پاورپوینت مقدمه علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار ● .۱ افزایش بازده کار؛ ● .۲ جلوگیری از سوانح و حوادث؛ ● .۳ تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛                    …

  مشخصات فایل عنوان:پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱         محتویات مقدمه دمای محیط کار گرما نتیجه کمبود آب در بدن تاثیر گرما پیشگیری سرما عوارض و بیماریها موضوعات مهم در ژلور پیشگیری تغییرات فشار کاهش فشار هوا عوارض افزایش فشار هوا عوارض پیشگیری روشنائی بخشهای اشعه UV خصوصیات تاثیر نور مناسب در محیط کار منابع نور بیماریها سر و صدا اثرات سر و صدا بر کارگران اثرات فیزیولوژیکی اثرات فیزیولوژیکی-روانی صدا اثرات پاتولوژیکی صدا جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت کنترل سر و صدا بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاشات عناصر و مواد رادیو اکتیو ضایعات دستگاه گوارش مقادیر مجاز پرتوگیری و . . .           قسمتی از پاورپوینت مقدمه علل توجه به شرائط فیزیکی محیط کار ● .۱ افزایش بازده کار؛ ● .۲ جلوگیری از سوانح و حوادث؛ ● .۳ تاثیر روحی-روانی بر کارگران؛                    …

  پاورپوینت استاندارد های یک هتل فایل pdf تعداد صفحه ۱۰ زبان : فارسی …

              موضوع تحقیق : آتش‌سوزی فایل: پاورپونت زیبا  16 اسلاید      توجه : قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو (save) کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید .       7 مهر روز آتش‌نشانی     فهرست فایل: سرچشمه آتش عوامل آتش سوزی  آتش سوزی فراموش نشدنی تاریخ آتش سوزی سینما رکس آتش سوزی بوستون آتش سوزی لندن آتش سوزی شیکاگو آتش سوزی سانفرانسیسکو آتش سوزی ویسکانسین آتش سوزی رهالیفکس آتش سوزی توکیو …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر