فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۲ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس دانش آموز نمونه ‏هدیه های آسمان ششم ابتدایی   ‏عنوان:هدیه های آسمانی                             موضوع تدریس: دانش آموز نمونه ‏مدت تدریس: ‏۴۵‏ دقیقه                            صفحه کتاب: ‏۶۸‏ تا ‏۷۱ ‏محل تدریس: کلاس درس ‏نام مدرس: ‏تعداد فراگیران: ‏۱۶‏ نفر ‏روش تدریس: ‏۹‏ گام گانیه                                       ‏اهداف ‏اهداف کلی: …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس رو خوانی سوره الرحمن قرآن ششم ‏ ‏موضوع  تدریس: سوره ی الرحمن ‏پایه مقطع :ششم ابتدایی             صفحه :‏۴۷ ‏زمان :‏۳۰‏ دقیقه        مکان :کلاس درس ‏مدرس:                روش تدریس:گروهی ‏تعداد فراگیران :‏۸‏ نفر          ‏وسایل لازم : ‏کتاب درسی –نوار سوره – کارتهای رنگی برای گروه بندی ‏۱-‏هدف گذاری ‏هدف کلی : ‏آموزش سوره ی الرحمن ‏هدف جزئی : ‏آشنایی با روخوانی آیات سوره ی الرحمن وهمچنین خواندن با صوت توسط دانش آموزان ‏مهارت ذهنی : ‏۱-‏دانش آموزان بتوانند ویژگی هایی که خداوند حکم کرده را نام ببرند.‏۲-‏دانش آموزان بتوانند چندین محصولات ومیوه هایی …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن : ‏طرح درس ‏روزانه ‏اندازه گیری زاویه‏ ‏ریاضی ششم‏ (‏شیوه ی تدریس :‏ ‏کاوشگری‏) ‏عنوان:مقایسه و اندازه گیری زاویه ،ریاضی ششم ابتدایی ،زمان ‏۹۰‏دقیقه ‏محل تدریس:کلاس درس                شیوه ی تدریس :کاوشگری ‏تعداد فراگیران:‏۲۰‏ نفر                  نوع ارزشیابی: توصیفی   ‏هدف نویسی: ‏اهداف کلی: ‏آشنایی دانش آموز با مفهوم زاویه و نحوه ی اندازه گیری زاویه. ‏اهداف جزئی: ‏دانش آموز باید بتواند با استفاده از نقاله زاویه های مختلف را اندازه گیری کند ،باید بتواند زاویه های باز ،بسته،قائم را تشخیص دهد ،باید طرز استفاده ی صحیح از وسایلی مثل نقاله گونیا و پرگار را بیاموزد ‏دانش آموز باید متوجه ی فرق بین نیم خط و پاره خط شود و متوجه شود که زاویه از دو نیم خط تشکیل …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏مشخصات کلی ‏عنوان کتاب: هدیه های آسمان‏ی‏ زمان: ۴۵ دقیقه تعداد فراگیران:۱۶ ‏ ‏ تاریخ: ‏پایه تحصیلی:ششم عنوان درس: احکام سفر ‏طراح: ‏ ‏درس: ۱۲ ‏هدف کلی ‏آشنایی با دانش آموزان با احکام سفر و پیام قرآن کریم ‏هدف جزئی ‏آشنایی دانش آموزان با نماز مسافر بر اساس آیات و روایات ‏آشنایی با احکام نماز سفر ‏آشنایی با احکام روزه مسافر ‏هدف رفتاری ‏دانش آموزان پس از پایان تدریس معلم بتواند در کلاس های درس: ۱- احکام نماز مسافر را ذکر کند ۲- احکام روزه مسافر را ذکر کنند ۳- نماز مسافر را با رعایت احکام آن نشان دهند ۴- از روی درس روان بخوانند و … ‏روش تدریس ‏قصه گوی- پرسش نامه – بارش مغزی ‏–‏ اکتشان.نماشن و…… ‏وسایل آموزش ‏- هدیه های آسمانی- اسلاید-ماژیک-کارت-پروژکتور و…. ‏رفتار ورودی ‏ازدانش اموزان انتظار داریم برای شروع درس جدید :۱- درس قبل را خوب یاد بگیرنند۲-اطلاعات کافی …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس ‏روزانه ‏سالم بمانیم علوم ‏ پایه ‏ششم‏ (‏روش تدریس:کاوشگری‏) ‏ ‏عنوان درس:سالم بمانیم              کتاب:علوم تجربی              صفحه:‏۸۸،۸۹،۹۰ ‏پایه:ششم         زمان پیش بینی شده:‏۴۵‏دقیقه           محل تدریس:کلاس ‏نوع ارزشیابی:انفرادی        تعداد فراگیران:‏۲۰‏نفر            چیدمان صندلی:دایره ای(گروهی‏)   ‏روش تدریس:کاوشگری ‏هدف نویسی: ‏اهداف کلی: ‏سالم بمانیم   ‏اهداف جزئی:   ‏۱-‏با بیماری های واگیر دار و عوامل موثر در بروز آنها آشنا شوند. ‏۲-&rl …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۷ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس‏ روزانه ‏شبکه رشد کار و فناوری ششم ابتدایی‏ (‏روش تدریس:تفکر استقرایی‏)   ‏عنوان: طرح درس شبکه رشد- تفکر استقرایی کار و فناوری ششم ابتدایی   ‏موضوع: شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و جستجوی اطلاعات      کتاب:کار و فناوری  ‏مقطع:ابتدایی        پایه:ششم        زمان پیش بینی شده:‏۵۰‏ دقیقه ‏محل تدریس:کارگاه رایانه        روش تدریس:تفکر استقرایی     تعداد فراگیران:‏۲۴‏ نفر ‏نوع ارزشیابی:تکوینی              صفحه :‏۵۰-۴۴            ‏شیوه چیدمان صندلی:گروه محور   ‏اهداف   ‏هدف کلی:آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس‏ روزانه ‏شگفتی های برگ علوم ‏پایه ‏ششم ‏نام درس : علوم                          پایه : ششم ابتدایی                     مدت تدریس :  ‏۲۰‏ دقیقه   ‏روش تدریس :  استقرایی         ‏محل تدریس :  کلاس درس ‏پایه ومقطع  ششم ابتدایی              تعداد فراگیران:  ‏۳۰‏نفر ‏موضوع درس : شگفتی های برگ                       نام مدرس:    ‏اهداف کلی: ‏آشنایی با شگفتی های برگ ‏اهداف جزیی …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۲ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس ‏روزانه‏ ما کجا هستیم‏ تفکر و پژوهش ششم ابتدایی‏ (‏روش تدریس: بارش مغزی‏) ‏عنوان تدریس: ماکجاهستیم؟                مقطع وپایه:ششم دبستان ‏محل تدریس: کلاس درس                 تعدادفراگیران: ‏۲۱ ‏مدت: ‏۴۵‏ دقیقه                             روش تدریس: بارش مغزی   ‏اهداف کلی: ‏ماکجاهستیم؟ ‏اهداف جزیی: ‏دانش آموزبایدبتواند محل زندگی انسانهارا بگوید. ‏دانش آموز باید بداند انسانها وحیوانات درچه مکان هایی میتوانند زندگی کنند. ‏دانش آموز تفاوت بین انسان و موجودات جهات را بداند. ‏اهداف رفتاری: ‏۱‏٫د …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۵ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس ‏روزانه ‏ایستادگی در برابر دشمن‏ مطالعات‏ اجتماعی‏ پایه ‏ششم‏ (‏روش تدریس: تفکر استقرایی‏) ‏طرح درس روزانه  ‏نام درس :تاریخ       پایه: ششم      تعداد فراگیران : ۵۰  ‏عنوان درس : ‏ایستادگی در برابر دشمنان  روش تدریس: تفکر استقرایی ‏هدف کلی : ‏ایستادگی در برابر بیگانگان  ‏هدف جزئی : ‏آشنایی با مفهوم استعمارگر ‏آشنایی با مفهوم مستعمره   ‏دانشی : ‏۱- ‏فراگیر باید بتواند معنی استعمار را بیان کند. ‏۲- ‏فراگیر باید بتواند تعریف استعمارگر و مستمعره را بیان کند ‏مهارتی : ‏۱- ‏فراگیر باید بتواند کشور مستمعره را از استعمارگر تشخیص دهد ‏۲-‏علت نفوذ استعمارگر را بداند ‏اهداف رفتاری:                   …

  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳ مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی قسمتی از  متن :   ‏طرح درس‏ روزانه‏ دوستی ‏مطالعات‏ اجتماعی ششم‏ (‏روش:استقرایی‏) ‏موضوع:دوستی       کتاب:علوم اجتماعی           مقطع:ابتدایی ‏پایه:ششم                     زمان:‏۴۵            ‏روش:استقرایی ‏محل:کلاس                     تعداد:‏۱۵   ‏اهداف کلی: ‏حقوق متقابل دوستی رابدانند ‏اشنایی فراگیران بامعیارهای انتخاب دوست ‏چگونگی رفتار بادوست   ‏اهداف جزیی: ‏بتوانندبامعیارهای عقلانی دوست انتخاب کنند ‏بتوانند بامعیارهای دینی دوست انتخاب کنند ‏به حقوق دوستان و احسان به …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر