مشاهده فهرست

  روش تحقیق ویژه محققین و دانشجویان


  نگاهی نو به روش تحقیق توضیحات بیشتر در تصویر …

  Rosen,s Emergency Medicine


  Rosen,s Emergency Medicine-2014 فایل کامل ودر حدود3000صفحه می باشد …

  ACLS2015


  فایل بصورت کاملا لاتین می باشد 73صفحه و مرجع اصلی گاید لاین احیای قلبی ریوی پیشرفته می باشد …

  درسنامه احیای نوزاد


  درسنامه احیای نوزاد-ویرایش هفتم1398 NRP 294صفحه و به صورت فارسی می باشد. شامل درس اول-مبانی احیای نوزاد درس دوم-آمادگی برای احیا درس سوم-گام های نخستین مراقبت از نوزاد درس چهارم-تهویه با فشار مثبت درس پنجم-راههای هوایی جایگزین لوله تراشه و ماسک حنجره ای درس ششم-فشردن قفسه سینه درس هفتم-داروها درس هشتم-مراقبت های پس از احیا درس نهم-احیا و پایدار کردن نوزاد نارس درس دهم-ملاحظات خاص درس یازدهم-اصول اخلاقی و مراقبت در واپسین دم زندگی   …

  ورزش و آسم


  مقدمه: • آسم انسداد برگشت پذير راههاي هوايي است و التهاب مزمن و پاسخ دهي بيش از حد راههاي هوايي نيز وجود دارد. • آسم يكي از شايع ترين و قديمي ترين بيماري ها مي باشد. • بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني بيش از 150 ميليون نفر در سطح جهان به آسم مبتلا مي باشند. • ميزان مرگ و مير ناشي از حمله حاد آسم را تا 38 درصد گزارش كرده اند. …

  بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


  ناتواني جنسي از ديدگاه طب رايج: ناتواني جنسي در مردان به فقدان نعـوظ يـا نعـوظ نـاقص وكوتاه كه شخص نتواند عمل مقاربت را تا حد اقناع ادامه دهد گفته ميشود. در فرآيند نعوظ، تحريك جنسي باعث شل شدن عضلات صاف كورپوس كاورنوزوم وعروق آلت شده وجريان خون آلت افزايش مييابد. ختلالات نعوظ ميتواند علل عروقي، نوروژنيك، خلقتي، غددي و يا روحـي روانـي داشـته باشد. اختلالات روحي رواني ميتواند عمـومي(Generalized( و يا موقعيتي(Situational (باشند. در حالت عمومي، يـا فقـدان اوليه برانگيختگي جنسي به عنوان علت مطرح است و يـا ايـن حالـت در اثـر افـزايش سـن بوجـود آمـده اسـت. در حالـت موقعيتي، يا عامل شريك جنسي مطـرح بـوده و يـا مشـكلات زمينه اي مانند استرس و انزال زودرس ناتواني را ايجاد ميكند. بيماريهاي مزمن روحي رواني چون افسـردگي نيـز مـيتواننـد عامل ايجاد ناتواني باشند.  ناتواني جنسي از ديدگاه طب سنتي(نقصان باه) مني ماده رطوبي حاصل از هضـم چهـارم اسـت كـه مـاده خوني بسيار لطيف و پخته شده به حساب ميآيد. بـراي ايجـاد نعوظ نياز به ماده رطوبي است كه قابل تبديل شدن به باد است كه اين ماده در هضم سوم بوجود ميآ …

  بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


  ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و جراحات . سوده های خشک ادویه که برای قطع رطوبات بر ریش و خستگی پراکنند یا در چشم کنند. ذریرة. ج ، ذرورات . || نوعی بوی خوش یعنی عطر. ذریرة. ج ، اَذِرّة. داود انطاکی در تذکره گوید: هر دارو که سحق کنند برای قطع رطوبات و خون و اصلاح خستگیها بشرط آنکه با مایع و روانی نیامیزد. و در داروهای چشم علاوه بر شروط مذکوره ، باید مبرّد باشد تا اکثار آن زیان نکند – انتهی . : و غبار مواکب او را ذرور دیده های خود ساختند. (جهانگشای جوینی ).گهی که اطلس رای تو روی بنمایدچو گرد پنبه بود مهر و بر مثال ذرور. نظام قاری . و داود انطاکی ساختن اقسامی از ذرور را ذکر کند از جمله ذرور ابیض وذرور اصفر و ذرور یلصق الجراح و یجفف الرطوبات و یلحم و یأکل اللحم الزائد. و ذرور سریعالفعل و ذرور یقطع الدم حیث کان و یجفف کل قرح کالجدری و غیره . و در تحفه ٔ حکیم مؤمن ، چند قسم ذرور را نام برد و طریقه ٔ ساختن آن بنماید. از جمله : ذرور اصفر صغیر وردینج و درد چشم اطفال را عجیب النفع بود. صفت آن : انذ …

  نسخ تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


  ﺗﺮﻳﺎق و ﭘﺎدزﻫﺮ دارویی را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ تندرستی و ﻧﻴﺮوی روح را ﻧﮕﻪ می‌دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺎن ﺳﻢ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮعی را ﺗﺮﻳﺎق میﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﭘﺎدزﻫﺮی ﺳﺎده اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ   طبیعی و ﻏﻴﺮصنعتی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎت، شایستگی اﺳﻢ ﺗﺮﻳﺎق را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . تریاق معرب تریاک فارسی و بقولی معرب لفظی بود که به یونانی به معنی نافع است – اطبا دوایی راکه دافع یا مانع تأثیر سم جانوران باشد تریاق گویند؛ بعضی گفته اند دوای ضد سم اگر مفرد باشد پادزهر و اگر مرکب باشد تریاق نامیده می شود. (الابنیه). سالانه در مناطق گوناگون کشور افرادی در معرض گزیدگی جانوران و حشرات سمی قرار می گیرند. طب گیاهی قدیمی ترین شکل درمان مسمومیت هاست که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. استفاده از این روش درمانی جزمهمی در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می رود. کاربرد گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری ها و مسمومیت هاهمواره مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته است. اکنو …

  نسخ اضمده قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


  دارو که بر جراحت نهند. ادویه با مایعی درآمیخته که بر عضوی نهند. دواهای زفت که محتاج به بستن است برخلاف طلاء. دارویی که به آب یا بچیزی رقیق دیگر سرشته بر اندامی پهن کنند، وآن را بهندی لیپ گویند. (غیاث ). عبارت از چیزی چند غلیظ باشد که بر چیزی بمالند و بر اعضا نهند و ببندند. (اختیارات بدیعی ). به اصطلاح اطباء، ادویه ٔ مطبوخ یا مایع است که قوام آن غلیظ باشد و بر عضو گذارند ودر قرابادین بتفصیل ذکر یافت . فرمت فایل    پی دی اف  تعداد صفحه 48 …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر