۳ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق مینای چمنی نام علمی: Bellis Perennis تیره: Composite بذر این گیاه را باید در ماههای مرداد یا شهریور بکارید تا بتوانید از اواسط اسفند تا اواخر بهار ازگلهای زیبایش بهره‌مند گردید. این گلها به رنگهای مختلف سفید، سرخ و قرمز رنگ وجود دارند. اگر نشاءها به اندازه کافی رشد کرده بودند، می‌توانید در فصل پاییز، در زمین اصلی اقدام به کاشت آنها کنید در غیر این صورت ماه‌های اسفند و فروردین برای این کار مناسب هستند. اگر در منزل خود محیطی را به کاشت چمن اختصاص داده باشید، می‌توانید مناطقی از وسط و حاشیه آن را به وسیله مینای چمنی تزیین کنید. مینای چمنی به محل‌های آفتابی و تا حدودی سایه‌دار عادت دارد. مینای چمنی مینای چمنی یا بیلیس یکی از پر مصرف‌ترین گیاهان فضای سبزی است که مقاومت خیلی خوبی نسبت به سرما دارد. در بین گیاهان زینتی گل‌های خیلی کمی نسبت به سرما و برف مقاومت دارند. برای کشت نشایی گیاه بذرهای نسبتاً کشیده و باریک آن، را در یک …

  ۱۳ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق تجربه و شناسایی از نظر کیفی ، وجود کلسیم را می توان یا بوسیله تشکیل کربنات نامحلول آن ، و یا بوسیله مشتعل نمودن آن شعله یک مشعل که ایجاد رنگ قرمز درخشان می‌نماید، تشخیص داد . از نظر کمی ، کلسیم را بعد از جداکردن از سایر فلزهای قلیایی خاکی ، به روش های کرومات- سولفات و یا اتر- الکل ، از آمونیوم ، اگزالات استفاده می کنند که کلسیم به شکل کلسیم اگزالات رسوب نموده و سپس این رسوب را توزین می‌نمایند. اگزالات مورد نظر را نیز یا می توان بوسیله اشتعال به اکسید و یا با استفاده از محلولهای استاندارد شده پرمنگنات پتاسیم اکسیده نمود . ! خواص شیمیایی کلسیم عنصری است که نسبت به فلزات قلیایی و سایر فلزات قلیایی خاکی از قدرت فعالیت کمتری برخوردار است. مانند بریلیم و آلومینیوم ، و برخلاف فلزات قلیایی ، این عنصر بر حسب سوختگی در پوست نمی گردد . باید توجه داشت که در هوا لایه نازکی از اکسید و نیترید بر روی کلسیم تشکیل می شود که می تواند آن را از اثرات ب …

  ۱۷ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق گیاهشناسی و زیست شناسی :         گلرنگ گیاهی است پرشاخ وبرگ ، ریشه عمقی داشته به طوری که این ریشه در شرایط مناسب ۲ الی ۳ متر در خاک نفوذ می‌کند . از ریشه مزبور ،‌ریشه‌های جانبی متعددی انشعاب حاصل می‌کنند که درآبرسانی و تغذیه بوته نقش مهمی را برعهده دارند . اگر در شرایط معمول که عمق گسترش ریشه‌گندم بطور عمودی ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد ، نفوذ ریشه گلرنک اندازه‌گیری شود میزان آن تا ۲۲۰ سانتی‌متر نیز بالغ می‌گردد . لایه متراکم و فشرده تحت‌الارض ، رشد ریشه را محدود می‌کند ،‌ همچنین نمک خاک و آب آبیاری از رشد ریشه خواهد کاست . مقاومت گلرنگ به شوری خاک کمتر از جو بوده ،‌ ولی از پنبه بیشتر است . هدایت الکتریکی (EC) به میزان ۱۱ سی زیمنس برمتر موجب افت عملکرد تا حد ۲۵ درصد می‌شود . بطور معمول گلرنگ در خاک‌های شور ،‌شاخه‌های خود را به صورت مجتمع و درانتهای ساقه …

  ۲۵ page Any variation in the fundamental physical constants, more particularly in the fine structure constant, , or in the mass of the electron, me, aects therecombination history of the Universe and cause an imprint on the cosmic microwave background angular power spectra.We show that the Planckdata allow one to improve the constraint on the time variation of the fine structure constant at redshift z 103 by about a factor of 5 compared toWMAP data, as well as to break the degeneracy with the Hubble constant, H0. In addition to , we can set a constraint on the variation in the massof the electron, me, and in the simultaneous variation of the two constants. We examine in detail the degeneracies between fundamental constantsand the cosmological parameters, in order to compare the limits obtained from Planck and WMAP and to determine the constraining power gainedby including other cosmological probes.We conclude that independent time variations of the fine structure constant and of the m …

  ۷۴ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق سوال تحقیق :  تصورات معلمان ریاضی از تدریس فعال چیست ؟     6 – روش انجام تحقیق : تحقیق موردی و زمینه ای است . الف : جامعه ی آماری : تمام معلمن نواحی دوگانه ی شهرستان زاهدان . ب: نمونه گیری و شیوه ی گزینش آن : نمونه گیری از طریق روش تصادفی ساده صورت گرفته است . براین اساس به کلیه آزمودنی ها( معلمان شهرستان زاهدان )، درجامعه ی آماری فرصت یکسان داده میشود . ت : روش های گرد آوری داده ها : داده های در این مطالعه ، با استفاده از مصاحبه های و مشاهدات  باز ، بدست  آمده است . ث : روشهای تحلیل آماری : روشهای حاصل از آمار توصیفی ، طبقه بندی ، خلاصه کردن ، توصیف و تفسیر داده ها ، در اینجابرای تحلیل آماری بکاررفته است .   7-  تعریف اصلاحات :      تصورات تعاریف ، فراوانی  از واژه ی تصور در ادبیات تحقیقی دنیا ، مشاهده میشود  . (e.g.Thampson  1992 , pehkonen 1994, 1995). در اینجا منظو …

  We propose a simple technique to detect any anisotropic expansion stage in the history of theuniverse starting from the inflationary stage to the surface of last scattering from the CMBR data.We use the property that any anisotropic expansion in the universe would deform the shapes ofthe primordial density perturbations and this deformation can be detected in a shape analysis ofsuperhorizon fluctuations in CMBR. Using this analysis we obtain the constraint on any previousanisotropic expansion of the universe to be less than about 35 %. …

  ۲۱ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق یک کامیون به وزن  روی یک کلک قرار دارد . فرض کنید هر یک از چرخهای جلو  وزن کامیون و هر یک از چرخهای عقب  وزن کامیون را حمل می کنند . این کلک دارای دو تیر طولی می باشد که به فاصله  متر از یکدیگر قرار دارند و هر یک نصف وزن کامیون را تحمل می کنند . این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده که شناوری کلک را تامین می کنند تکیه دارند . اگر فرض کنیم که نیروهای عکس العمل تکیه گاهی به صورت گسترده یکنواخت در روی سطح تماس وارد شوند . مطلوبست رسم دیاگرام  لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یک از تیرها . تنش های موجود بر روی یک المانی از سطح مطابق شکل زیر می باشد مطلوبست : الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح                     300      600            &n …

  ۴۶ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق انواع مختلف گیاهان : یک گردش کوتاه در داخل جنگلها یا مزارع هنگام تابستان یا پاییز ، اختلافات وسیعی را از نظر شکل و ساختمان در گیاهان آشکار می‌سازد. بعضی ، درختانی مرتفع هستند، عده‌ای علفهایی کوتاه می‌باشند. بعضی گلهای زیبا دارند و بذر تولید می‌کنند. حال آنکه عده‌ای ، نظیر سرخسها به هیچ وجه تولید گل نمی‌کنند. اما بوسیله ساختمانهایی بسیار کوچک به نام اسپور تکثیر می‌شوند. بعضی روی زمین و بعضی در آب زندگی می‌کنند این اختلافات وسیع باعث شده که گیاه شناسان گیاهان را در گروههای مختلفی تقسیم کنند. و بر اساس شباهتها و یا روابط بنیانی تمام گیاهان به چند گروه بزرگ تقسیم می‌شوند . ساده‌ترین این گیاهان ، باکتریها هستند که اکثرا تک سلولی می‌باشند. عده‌ای از این باکتریها موجب امراض سخت در انسان و حیوان و گیاه می‌شوند ولی بسیار دیگر برای انسان مفید می‌باشند . قارچها مانند باکتریها تماما فاقد رنگیزه& …

  ۱۱ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق اکولوژی: شرایط آب و هوایی کوهستانی سردسیر و نیمه مرطوب که در طول بهار و تابستان دارای بارانهای متناوب هستند، برای کشت این گیاه مفید است. هم‌اکنون ‪ ۵۱۹ هکتار از اراضی استان گیلان به صورت دست کاشت به این گیاه اختصاص دارد که حدود ‪ ۲۳۸ تن گل گاو زبان از این اراضی برداشت می‌شود. از این میزان زمین زیر کشت گل گاوزبان ‪ ۴۰۰ هکتار درارتفاعات اشکورات رودسر و بقیه در ارتفاعات تالش واقع شده است.میزان تولید گل گاو زبان در هر هکتار به طور متوسط ‪ ۶۰۰ کیلوگرم است که از هر ۱۰ کیلوگرم گل تر یک کیلو گل خشک بدست می‌آید. روش تکثیر و کاشت: گل گاوزبان درخاکهای معمولی رشد می‌کند و تکثیرآن به سه طریق صورت می‌گیرد: ‪ ۱- تقسیم ساقه زیرزمینی در بهار ۲- کاشت قطعه در ماسه در پاییز ۳-کاشت بذر گیاه در خاک نسبتا حاصلخیزو آفتاب گیر کشت گاوزبان در دو فصل پائیز و بهار انجام می‌شود و بهترین روش کاشت بذر در فصل پائیز است البته مشروط به اینکه این منطقه مورد نظر دارای …

  ۱۸ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق دوشکافی یانگ وسائل آزمایش: لامپ سدیم، همراه با پایه و میله و حفاظ آن، منبع تغذیه لامپ سدیم. دو شکافی یانگ و پایه ‌ ی نگهدارنده ‌ ی آن، میز اپتیکی با سه پایه مربوطه، گیره چند منظوره ۲ عدد، شکاف متغیر، میکروسکوپ اندازه ‌ گیری، خط کش یا متر فنری. هدف آزمایش: بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج منتشره از دو منبع همدوس و اندازه ‌ گیری طول موج نور سدیم (یا هر نور تکرنگ قابل دسترس). ملاحظات نظری: طبق اصل هوینگس «هر نقطه از سطح موج مانند یک چشمه نقطه ‌ ای عمل می ‌ کند که بسامد موجک ‌ های آن با بسامد چشمه اصلی یکسان است». این اصل را می ‌ توان به سادگی با قرار دادن یک گشودگی در مقابل امواجی که بر روی سطح آب یک تشت وسیع یا سطح آب حوض با استفاده از نوسانات یک تیغه ایجاد می ‌ شود مطابق شکل زیر مورد بررسی قرار داده و صحت آن را دید. در آزمایش مزبور هیچ تفاوتی بین امواج تخت یا کروی که به گشودگی s می‌رسند دیده نمی&zwn …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر