مشاهده فهرست

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم مبحث دوران و سطح مقطع


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم مبحث دوران و سطح مقطع این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم مبحث دوران و سطح مقطع می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم مبحث دوران و سطح مقطعپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۶ پنجمعنوان مبحث:دوران و سطح مقطعتعداد اسلایدها:۷۶ اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پاورپوینت درسی ریاضی دوازدهم می باشد که ارزش آن خیلی بیشتر از مبلغ داده …

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم مبحث قانون احتمال کل


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم مبحث قانون احتمال کل این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم مبحث قانون احتمال کل می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم قانون احتمال کلپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۷ هفتم عنوان مبحث:قانون احتمال کلتعداد اسلایدها:۶۷ اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پاورپوینت درسی ریاضی دوازدهم می باشد که ارزش آن خیلی بیشتر از مبلغ داده شده …

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش سوم مبحث ماکزیمم و مینیمم نسبی


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش سوم دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش سوم این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش سوم مبحث ماکزیمم و مینیمم نسبی می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش سومپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۵ پنجمدرس اول بخش سوم:عنوان مبحث:ماکزیمم و مینیمم نسبیتعداد اسلایدها:۲۹ اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پاورپوینت درسی ریاضی د …

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش چهارم مبحث ماکزیمم و مینیمم مطلق


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش چهارم دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش چهارم این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش چهارم مبحث ماکزیمم و مینیمم مطلق می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش چهارمپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۵ پنجمدرس اول بخش چهارم:عنوان مبحث:ماکزیمم و مینیمم مطلقتعداد اسلایدها:۲۷اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پاورپوینت درس …

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش اول مبحث تعیین فواصل یکنوایی به کمک مشتق


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش اول دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش اول این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش اول مبحث تعیین فواصل یکنوایی به کمک مشتق می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش اولپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۵ پنجمدرس اول بخش اول:عنوان مبحث:تعیین فواصل یکنوایی به کمک مشتقتعداد اسلایدها:۲۲ اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پا …

  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش دوم مبحث نقاط بحرانی


  دانلود پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش دوم دانلود فایل پاورپوینت ارئه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم بخش اول درس دوم این پاورپوینت که جدیدترین و بروزترین و کامل ترین فایل ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش دوم مبحث نقاط بحرانی می باشد، که برای اولین بار در در این وب سایت قرار داده شده. آشنایی با مدرس:حبیب هاشمی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با بیش از بیست سال سابقه تدریس در برگزاری کلاس های کنکور و دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توضیحات:پاورپوینت ارائه درس ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم درس اول بخش دوم مبحث نقاط بحرانیپایه: دوازدهمرشته: علوم تجربیعنوان کتاب:ریاضیفصل:۵ پنجمدرس دوم بخش اول: عنوان مبحث:نقاط بحرانیتعداد اسلایدها:۲۶اسلایداین  فایل بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم علوم تجربی متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است. توجه کنید این فایل کامل ترین فایل ارائه پاورپوینت درسی ریاضی دواز …

  پاورپوینت فرسایش خاک


  نوع فایل: power point قابل ویرایش11  اسلاید           قسمتی از اسلایدها: اگربه برخی ازنمود های آثارمنابع طبيعي نگاه کنیم به تاثیرات آن پی می بریم كه پوشش  گیاهی باعث حفظ آب وخاک و جلوگیری  و جلوگیری از سیل و رانش و همچنین موجب  ذخیره نزولات آسمانی یعنی غنی شدن سفره های آب زیرزمینی و از طرفی موجب تولید  اکسیژن و جذب گاز کربنیک و سایر آلاینده هایی که در هوا وجود دارد می شود .   فهرست مطالب و اسلایدها:   فرسایش خاک فرسايش خاك چگونه رخ مي‌دهد؟ آبیاری نادرست عامل اصلی فرسایش خاک است   …

  پاورپوینت مباني نظريه پلاستيسيته با نگرش به سوي ايجاد و توسعة يك روش عمومي عددي براي محاسبه تنش


  دانلود پاورپوینت با موضوع مباني نظريه پلاستيسيته با نگرش به سوي ايجاد و توسعة يك روش عمومي عددي براي محاسبه تنش ، در قالب ppt و در 65 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   نظريات ميكرومكانيكي نظريات ماكرومكانيكي پلاستيسيته پلاستيسيتة ايزوتروپيك تغيير شكل تك محوري الاستوپلاستيك شرط تسليم براي تغيير شكل هاي سه بعدي عمومي روابط تنش ـ كرنش پلاستيك سه بعدي نظريه نموّي يا نظريه جريان پلاستيسيته روابط تنش ـ كرنش پلاستيك سه بعدي سخت شدگي در حالت سه بعدي فرض هم ارزي كار پلاستيك نمايش هندسي شرط تسليم Von Mises نمايش هندسي مربوط به رفتار سخت شدگي مدل رفتار مصالحِ كاملاً پلاستيك صحت سنجي تجربي مدل مصالح Von Mises با سخت شدگي آميخته   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” مباني نظريه پلاستيسيته با نگرش به سوي ايجاد و توسعة يك روش عمومي عددي براي محاسبه تنش ”  می باشد که در حجم 65 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کام …

  آیا موجودات فضایی وجود دارند؟


  آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ اگر وجود دارند چرا تاکنون پیدا نشده اند؟   ((سلسله مباحث ستاره شناسی مقدماتی))   شامل فایل صوتی توضیحات و اسلایدهای کمکی …

  اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی


  فایل Pdf مربوطه شامل 107 صفحه مربوط به تصفیه آب و پسابهای صنعتی که بصورت اسلاید می باشد …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر