لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۳۸ اسلاید قسمتی از متن .ppt :         انتقال جرم مقدمه مهمترین واحدهای عملیاتی گاز – مایع عبارتند از تقطیر، جذب، دفع، رطوبت گیری. این واحدهای عملیاتی می توانند توأم با انتقال جرم و حرارت باشند. از طرفی در بعضی گرادیان غلظت و نفوذ در هر دو فاز قرار می گیرد و حداقل یک جزء در دو فاز نفوذ می کند ( مانند جذب جزء خاص از مخلوط گازی توسط حلال مایع ) و در بعضی انتقال جرم در هر دو فاز صورت می گیرد و کلیه اجزاء در هر دو فاز نفوذ می کنند ( مانند تقطیر). لذا پیچیدگی واحدهای فوق از تقطیر تا رطوبت گیری کاهش می یابد. دستگاههای مختلفی برای تماس هر چه بهتر و انتقال جرم با راندمان بالاتر برای سیستم گاز – مایع استفاده شده اند. از جمله این دستگاهها می توان ظروف مجهز به توزیع کننده گاز ( Sparger)، ظروف مجهز به بهم زدن مکانیکی، شوینده های ونتوری، ستونهای دیواره مرطوب، ستونهای پاشنده، ستونهای سینی دار و ستونهای پر شده را نام برد. در بسیاری از این د …

  مسخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد پادماده  قالب بندی: پاورپوینت قسمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید:۱۶       محتویات تاریخچه اتم پیش به سوی مدل استاندارد باغ وحشی از ذرات زیراتمی سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون) پادماده کارخانه ساخت پادپروتون(AD) ابرتصادم گر هادرونی(LHC) در جستجوی پادماده کاربرد پادماده منابع و . . .       قسمتی از پاورپوینت تاریخچه اتم •نظریه های یونانیان باستان • •1897: مدل کیک کشمشی تامسون •1911: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او •تا ۱۹۲۰: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمی بور •1920: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی •1926: ارائه مدل موجی برای    اتم •1932: نوترون توسط چادویک کشف شد.           پادماده •1kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند. •می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثاب …

  مسخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد پادماده  قالب بندی: پاورپوینت قسمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید:۱۶       محتویات تاریخچه اتم پیش به سوی مدل استاندارد باغ وحشی از ذرات زیراتمی سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون) پادماده کارخانه ساخت پادپروتون(AD) ابرتصادم گر هادرونی(LHC) در جستجوی پادماده کاربرد پادماده منابع و . . .       قسمتی از پاورپوینت تاریخچه اتم •نظریه های یونانیان باستان • •1897: مدل کیک کشمشی تامسون •1911: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او •تا ۱۹۲۰: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمی بور •1920: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی •1926: ارائه مدل موجی برای    اتم •1932: نوترون توسط چادویک کشف شد.           پادماده •1kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند. •می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثاب …

  مسخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد پادماده  قالب بندی: پاورپوینت قسمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید:۱۶       محتویات تاریخچه اتم پیش به سوی مدل استاندارد باغ وحشی از ذرات زیراتمی سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون) پادماده کارخانه ساخت پادپروتون(AD) ابرتصادم گر هادرونی(LHC) در جستجوی پادماده کاربرد پادماده منابع و . . .       قسمتی از پاورپوینت تاریخچه اتم •نظریه های یونانیان باستان • •1897: مدل کیک کشمشی تامسون •1911: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او •تا ۱۹۲۰: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمی بور •1920: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی •1926: ارائه مدل موجی برای    اتم •1932: نوترون توسط چادویک کشف شد.           پادماده •1kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند. •می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثاب …

  مسخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد پادماده  قالب بندی: پاورپوینت قسمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید:۱۶       محتویات تاریخچه اتم پیش به سوی مدل استاندارد باغ وحشی از ذرات زیراتمی سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون) پادماده کارخانه ساخت پادپروتون(AD) ابرتصادم گر هادرونی(LHC) در جستجوی پادماده کاربرد پادماده منابع و . . .       قسمتی از پاورپوینت تاریخچه اتم •نظریه های یونانیان باستان • •1897: مدل کیک کشمشی تامسون •1911: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او •تا ۱۹۲۰: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمی بور •1920: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی •1926: ارائه مدل موجی برای    اتم •1932: نوترون توسط چادویک کشف شد.           پادماده •1kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند. •می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثاب …

  مسخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد پادماده  قالب بندی: پاورپوینت قسمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید:۱۶       محتویات تاریخچه اتم پیش به سوی مدل استاندارد باغ وحشی از ذرات زیراتمی سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون) پادماده کارخانه ساخت پادپروتون(AD) ابرتصادم گر هادرونی(LHC) در جستجوی پادماده کاربرد پادماده منابع و . . .       قسمتی از پاورپوینت تاریخچه اتم •نظریه های یونانیان باستان • •1897: مدل کیک کشمشی تامسون •1911: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او •تا ۱۹۲۰: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمی بور •1920: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی •1926: ارائه مدل موجی برای    اتم •1932: نوترون توسط چادویک کشف شد.           پادماده •1kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند. •می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثاب …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آلکین ها قالب بندی: پاورپوینت قشمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید: ۸۲       محتویات آلکین ها Electronic Structure of Alkynes سنتز استیلن نام گذاری آلکین ها Diynes , Enynes , and Triynes Diynes , Enynes , and Triynes Problem: IUPAC names? تهیه آلکین ها نام گذاری آلکین ها آزمایش کیفی آبپوشی آلکین ها مکانیسم برای جیوه دارکردن Hydration of Alkynes Keto -enol Tautomerism هیدروبوردار شدن آلکین ها Hydroboration/Oxidation of Alkynes هیدروژن دار کردن: کاهش آلکین ها قدرت اسیدی: استیلید ها آلکیل دار شدن آنیون های استیلید KMnO 4 واکنش با و . .  . . .       قسمتی از پاورپوینت آلکین ها n آلکین ها هیدروکربن هائی هستند که دارای پیوند سه گانه کربن- کربن می باشند. n استیلن ساده ترین الکین است که برای تهیه استالدئید و اسید استیک کاربرد فراوان دارد. n پیوند سه گانه کربن-کربن از همپوشانی دو اربیتال هیبرید شده sp دو اتم کربن حاصل شده است. n وضع هندسی دو اربیتال کربن خطی است. &nbs …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آلکین ها قالب بندی: پاورپوینت قشمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید: ۸۲       محتویات آلکین ها Electronic Structure of Alkynes سنتز استیلن نام گذاری آلکین ها Diynes , Enynes , and Triynes Diynes , Enynes , and Triynes Problem: IUPAC names? تهیه آلکین ها نام گذاری آلکین ها آزمایش کیفی آبپوشی آلکین ها مکانیسم برای جیوه دارکردن Hydration of Alkynes Keto -enol Tautomerism هیدروبوردار شدن آلکین ها Hydroboration/Oxidation of Alkynes هیدروژن دار کردن: کاهش آلکین ها قدرت اسیدی: استیلید ها آلکیل دار شدن آنیون های استیلید KMnO 4 واکنش با و . .  . . .       قسمتی از پاورپوینت آلکین ها n آلکین ها هیدروکربن هائی هستند که دارای پیوند سه گانه کربن- کربن می باشند. n استیلن ساده ترین الکین است که برای تهیه استالدئید و اسید استیک کاربرد فراوان دارد. n پیوند سه گانه کربن-کربن از همپوشانی دو اربیتال هیبرید شده sp دو اتم کربن حاصل شده است. n وضع هندسی دو اربیتال کربن خطی است. &nbs …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آلکین ها قالب بندی: پاورپوینت قشمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید: ۸۲       محتویات آلکین ها Electronic Structure of Alkynes سنتز استیلن نام گذاری آلکین ها Diynes , Enynes , and Triynes Diynes , Enynes , and Triynes Problem: IUPAC names? تهیه آلکین ها نام گذاری آلکین ها آزمایش کیفی آبپوشی آلکین ها مکانیسم برای جیوه دارکردن Hydration of Alkynes Keto -enol Tautomerism هیدروبوردار شدن آلکین ها Hydroboration/Oxidation of Alkynes هیدروژن دار کردن: کاهش آلکین ها قدرت اسیدی: استیلید ها آلکیل دار شدن آنیون های استیلید KMnO 4 واکنش با و . .  . . .       قسمتی از پاورپوینت آلکین ها n آلکین ها هیدروکربن هائی هستند که دارای پیوند سه گانه کربن- کربن می باشند. n استیلن ساده ترین الکین است که برای تهیه استالدئید و اسید استیک کاربرد فراوان دارد. n پیوند سه گانه کربن-کربن از همپوشانی دو اربیتال هیبرید شده sp دو اتم کربن حاصل شده است. n وضع هندسی دو اربیتال کربن خطی است. &nbs …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آلکین ها قالب بندی: پاورپوینت قشمتی از پاورپوینت انگلیسی میباشد تعداد اسلاید: ۸۲       محتویات آلکین ها Electronic Structure of Alkynes سنتز استیلن نام گذاری آلکین ها Diynes , Enynes , and Triynes Diynes , Enynes , and Triynes Problem: IUPAC names? تهیه آلکین ها نام گذاری آلکین ها آزمایش کیفی آبپوشی آلکین ها مکانیسم برای جیوه دارکردن Hydration of Alkynes Keto -enol Tautomerism هیدروبوردار شدن آلکین ها Hydroboration/Oxidation of Alkynes هیدروژن دار کردن: کاهش آلکین ها قدرت اسیدی: استیلید ها آلکیل دار شدن آنیون های استیلید KMnO 4 واکنش با و . .  . . .       قسمتی از پاورپوینت آلکین ها n آلکین ها هیدروکربن هائی هستند که دارای پیوند سه گانه کربن- کربن می باشند. n استیلن ساده ترین الکین است که برای تهیه استالدئید و اسید استیک کاربرد فراوان دارد. n پیوند سه گانه کربن-کربن از همپوشانی دو اربیتال هیبرید شده sp دو اتم کربن حاصل شده است. n وضع هندسی دو اربیتال کربن خطی است. &nbs …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر