مشاهده فهرست

  پاورپوینت علوم نهم درس پنجم


  دارای 18 اسلاید قابل ویرایش  متن ها دارای انیمیشین  دارای عکس های مرتبط با موضوع و انیمیشن دار اسلایدها دارای حرکت نیروهای متوازننیروی خالص عامل شتاب است وزن . . .   …

  تشریح و تحلیل مسائل آشنایی با مکانیک کلاسیک آریا


  کتاب آشنایی با مکانیک کلاسیک آریا یکی از کتاب های پایه و منحصر به فرد برای دانشجویان دوره لیسانس فیزیک به حساب می آید. این کتاب به طور جامع به مطالب مربوط به مکانیک کلاسیک پرداخته است. در کتاب تشریح و تحلیل مسائل آشنایی با مکانیک کلاسیک آریا سعی بر آن بوده است که اولا مسائل با درکی همه ­جانبه و عمیق حل و فصل شوند؛ ثانیا جواب­ ها بسیار رقیق و خودآموز ارائه شوند تا دانشجویان مسئله را به طور عمیق پیگیری کنند. در این کتاب، مسائل 7 فصل اول کتاب در 136 صفحه تشریح شده است.  دانلود فایل قسمتی از کتاب تشریح و تحلیل آشنایی با مکانیک کلاسیک آریا    …

  پاورپوینت , تحلیل آماری , 80 اسلاید , pptx


  این پاورپوینت با موضوع تحلیل آماری با 80 اسلاید با عناوین چارچوب پژوهش   ريشه های علم آمار   انواع و طبقه بندی علم آمار   متغير و انواع آن    سطوح اندازه گيری    جداول آماری    برآورد    آزمون فرضيه    مدلهای آماری مدل آماریt  تک گروهی (پارامتريک)  مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک) مدل آماریt  دوگروه مستقل (پارامتريک) منابع ریشه های علم آمار اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)    شاهزادگان و علم استان شناسی   مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث)   استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند.   بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند.   شمارش           همارش                همار              &nbs …

  پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید


  پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید خصوصيات يک متغير 1- نام متغير (صفت مورد مطالعه): سن، جنس، گلوکوز، هموگلوبین، … 2- نوع متغير:   الف. کيفی- اسمی ( String, Categorical )   ب. کمی ( Numerical ):   فاصله ای ( Interval ): فاقد صفر واقعی مثل درجه حرارت (صفر به معنای عدم وجود کميت نميباشد و نسبت مقادير به يکديگر واقعی نيست يعنی °C 20 چهار برابر °C 5 نيست) پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید   پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید     نسبی ( Ratio ): دارای صفر واقعی مثل طول   پيوسته (حقيقی، Continuous ): بین هردو مقدار مقدار دیگری وجود دارد،مثل طول و وزن   گسسته (صحيح، Discrete ): بین دو مقدار متوالی مقدار دیگری موجود نیست، مثل تعداد فرزندان  3- نقش متغير:   الف. مستقل (علت)   ب. وابسته (معلول) 4- واحد متغير: مثل متر و … پاورپوینت مقدمات آمار – 51 اسلاید &nbsp …

  پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید


  پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید  جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:     1- سرم کنترل: Randox و …   _ بصورت تجاری موجود هستند    _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند   _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد   _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید   پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – 26 اسلاید     2- Pooled Serum :   _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود   _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی   نداشته باشد   _ تهیه آن مشکل است   3- محدوده نرمال ( Average of Normal, Normal Range ):   _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا می …

  پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی – 68 اسلاید


  پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید •مقدمه امروزه گزارش های آزمایشگاه های بالینی کمک شایانی به پزشکان و متخصصان در تشخیص بیماری ها و به دنبال آن مداوای بیماران می نماید. بنابراین لازم است که این گزارش ها با صحت و دقت بالائی به دست پزشکان برسد و یا به عبارت دیگر نتایج بیماران باید به مقادیر واقعی بسیار نزدیک باشد تا پزشکان بتوانند بر اساس این نتایج تصمیم گیری صحیح و مناسب در مور د بی پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید ماران داشته باشند. …

  پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید


  پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید •توزيع نمونه برداري •اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه ‌ هاي ١ ٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. •اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند. •اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي ‌ توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين ‌ ها» يا «نمودار توزيع نمونه ‌ برداري» گفته می شود. پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – 20 اسلاید …

  پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید


  پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید همه سیستمهایی که در بخشهای قبلی این کتاب مورد بررسی قرارگرفت، ازذرات غیر برهمکنشی تشکیل شده اند که برای سیستم های واقعی با محدودیت هایی مواجهند. برای آنکه بین تجربه وتئوری تماسی برقرار کنیم، می بایست به محاسبه برهمکنش های صورت گرفته بین ذرات سیستم بپردازیم. کار رابا یک سیستم گازی شامل    ذره تک اتمی که از قواعد کلاسیک    پیروی میکند، شروع می کنیم که انرژی پتانسیل آن جمع روی پتانسیل برهمکنش دو ذره ای       است. هامیلتونی این سیستم عبارت است از : پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – 128 اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های …

  پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – 48 اسلاید


  پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – 48 اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – 48 اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – 48 اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – 48 اسلاید Ú مفاهيم پايه اي ب)تعريف كيفيت    جارن و گراينا سال 1980 :                                                     « مناسبت در بكارگيري »                                   ايزو 8402 سال 1986 :                           &n …

  پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید


  پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید قوانین اصلی زبان SAS q هر گزاره SAS باید به یک نقطه ویرگول ( ; ) ختم شود. q در صورتیکه داده ها در برنامه وارد می شوند، لازم نیست در پایان هر خط آنها از نقطه ویرگول استفاده شود. q در یک خط می‌توان چند گزاره را نوشت که با نقطه ویرگول از هم جدا شده‌اند. q SAS به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست و می توانید از هر دو نوع حروف و یا مخلوطی از آنها استفاده نمایید. q کلمات گزاره ها را باید با ایجاد فاصله هایی از یکدیگر جدا نمود. پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر