مشاهده فهرست

  خیام نیشابوری


  ابوالفتح عمربن ابراهیم نیشابوری،معروف به خیام ، از چهره های تابناک علوم ریاضی و نجوم وحکمت جهان در قرون وسطی است. معدودی از رباعی های نغز و حکممت آمیز او به جای مانده ، نام خیام را در دفتر ادبیات جهانی نیز ، ویژه در برون مرز ایران ثبت نموده است. خیام چنانکه از رباعیات او بر نمی آید، عالمی کمی گر است، به مسائل بنیادی توجه ویژه دارد ومسائل بنیادی را با دید ژرف ریاضی وفلسفی تجزیه و تحلیل می کند. هر رباعی خیام محتوای ژرف ودقیق وماندگار دارد، شعر ناب فارسی است.خیام بی آنکه درس مکتبی بدهد.پند وموعظه درمیان بیاورد خواننده را آگاهی و هشیاری می بخشد. چیزهائی را که فیلسوفان در الفاظ پیچیده و نامانوس دور و دراز می پوشانند، او به سادگی و زیبائی و کوتاهی می آفریند و جلوه گر می کند. نوع فایل : word تعداد فایل ها : 3  تعداد کل صفحات : 64 …

  دکتر علی شریعتی


  دکتر علی شریعتی در سال 1312 در یکی از روستاهای نزدیک شهر مشهد به  دنیا آمدند . خانوادة دکتر شریعتی از لحاظ داشتن علمای بزرگی همچون پدر بزرگ ایشان یعنی آخوند حکیم و عموی پدری ایشان یعنی آقای عادل نیشابوری که از علما و دانشمندان عصر خود بودند شهرت فراوان داشت. دکتر شریعتی از همان ابتدای زندگی علاقه‌ی شدیدی به آموختن علم داشتند   نوع فایل : word تعداد صفحات : 9 …

  تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد


  تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد تحقیق بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله – 24 ص وورد اينك پس از بررسي فقهي شرايط عوضين ،سخن در ضرورت رعايت آن شرايط است.  اگر رعايت اين ضوابط در ثمن و مثمن از ديد شارع مقدّس ، ضروري و الزامي تلقّي شده ،سؤال در علّت لزوم است ؟ وجود غرر در داد و ستدها وبه خصوص آنچه كه تحت عنوان «بيع» صــورت مي گيرد ، چگونه استحكام روابط اجتماعي و تجاري را تهديد مي كند ؟ مگر نه اين است كه ملكيّت از امور اعتباري است ، پس رعايت و پاي بندي به شرايط با عدم التزام و بي توجهّي نسبت به آنها ،چه تأثيري در نتيجه خواهد داشت ؟ چرا حتّي با وجود علم و توافق ، معامله غرري صحيح نيست؟ ! و بالاخره آيا احراز شرايط فقهي در عوضين -بعنوان موضوع معامله -صرفاً به جهت تحقّق وترتّب آثار شرعي بيع – حلّيّت و جواز تصرّف و لزوم بيع -است ؟ يا .  … در پاسخ ، ب …

  تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد


  تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد در تحقیق حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود. فصل اول –  اصول و مبانی نظام های سیاسی اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود. گفتار اول –  معنا و مفهوم نظام سیاسی نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[1] . تحقیق تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا – 20 ص وورد تحقیق …

  تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 46 ص وورد


  تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 45 ص وورد تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 45 ص وورد تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 45 ص وورد تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 45 ص وورد تحقیق الزامات کار فرما در رعايت حقوق کارگران و جرايم مرتبطه – 45 ص وورد مبحث اول : الزامات کار فرما در تامين سلامت و بهداشت کار گران فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران با بيست و دو ماده تبصره به  حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص دارد .اين فصل از دو مبحث تشكيل شده است ، كه در مبحث اول كليات حفاظتي فني و بهداشت كار را مورد بحث قرار داده  درو مبحث دوم به بازرسي كار و چگونگي تشكيل بازرسي كار و غيره مي پردازد پيدا مي كند . كليات حفاظت فني و بهداشت كار در يازده ماده در مورد حفاظت فني و بهداشت كار و چگونگي تشكيل شوراي حفاظت فني و بهداشت كار مي باشد. مهمترين مواد اين بخش شامل مواد ماده 85 , 86, 87,179 و 193  هستند که اختصاصا در رابطه با حفاظت فني و بهداشت كار به تصويب رسيده اند [1] …

  تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد


  تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی – 26 ص وورد چکیده مطالب……………………………………………………………………………………………………………..2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………3 کلیات………………………………………………………………………………………………………………………..4 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………….5 اهداف تحقیق………………………………………………… …

  تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله – 97 ص وورد


  تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله  – 97 ص وورد تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله  – 97 ص وورد تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله  – 97 ص وورد تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله  – 97 ص وورد تحقیق چگونگي رفع ابهام از مورد معامله  – 97 ص وورد همانطور كه تاكنون بيان كرديم ، شارع مقدّس به منظور جلوگيري از پيدايش اختلاف و درگيري در روابط دو طرف قرارداد و برقراري روابط اقتصادي و تجاري سالم و مبتني بر رضايت طرفين ، آنها را ملزم ساخته كه موضوع تعهّد خويش را در زمان عقد مشخصّ كنند . با وجود اين ، بايد روشهاي رفع ابهام از موضوع تعهّد را شناخت ‏،موضوع تعهّد ممكن است كلّي في الذّمه ، عين معيّن و يا كلّي در معيّن باشد ، عين معيّن نيز اقسامي دارد : گاهي نزد طرفين ، حاضر و امكان بررسي و مشاهده آن براي طرف عقد فراهم است و گاهي نزد آنها حاضر نيست ولي از روي وصف ، نمونه و يا مدل ،از آن رفع ابهام مي شود . حال آيا چگونگي رفع ابهام در تمامي اقسام ياد شده يكسان است ؟ چه اوصاف و خصوصيّاتي از مورد معامله بايد مشخصّ باشد تا از مجهول بودن به در‌آيد ؟ وسرانج …

  تحقیق درباره خلاصه زندگینامه امام خمینی (ره)


  لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:12 بخشی از صفحات: روح الله موسوی خمینی تاریخ تولد: 30 شهریور 1281/ 20 جمادی‌الثانی 1320/ 21 سپتامبر 1902 محل تولد: خمین از توابع استان مرکزى چشم به جهان گشودند . فرزند آیت‌الله سید مصطفی مصطفوی موسس و اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران           خانواده پدر ایشان سید مصطفی موسوی فرزند علامه سید احمد موسوی در ۲۹ بهمن ۱۲۴۱ ه.ش.  در شهرستان خمین به دنیا آمد و در تاریخ اسفند ۱۲۸۱ در راه خمین به اراک مورد سوء قصداشرار قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله در چهل سالگی به شهادت رسید . هاجر خانم مادر امام خمینی، زنی از خاندان علم و تقوا و فرزند آیت‌الله میرزا احمد خوانساری است. امام خمینی پنجمین ماه عمر خود را با درد یتیمی آغاز کردند و از آن پس مادر و عمه بزرگوارشان، تربیت ایشان را عهده دار بودند . امام خمینی در سن ۲۷ سالگی ازدواج کردند. همسر ایشان، دختر حاج میرزا محمدثقفی از روحانیون تهران بود. اسامی فرزندان امام به این صورت است: مصطفی، صدیقه (خانم …

  تحقیق احاله در حقوق بين الملل خصوصي – 48 ص وورد


  تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي – 48 ص وورد تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي – 48 ص وورد تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي – 48 ص وورد تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي – 48 ص وورد تعریف برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم. مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود. با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است. بدین ترتیب که درهرک …

  تحقیق درباره امام خمینی(ره) | نظریه‌پرداز و معمار بزرگ نهضت اسلامی


  لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 12 بخشی از صفحات: سید روح ‌الله موسوی خمینی در نخستین روز از فصل پاییز ۱۲۸۱ خورشیدی در خانواده‌ ای روحانی و اهل دانش چشم به جهان گشود. ایشان تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در مکتب محلی و مدرسه‌ ای در خمین گذراندند. جوانی امام(ره) را می‌ توان از زمان مهاجرت او به حوزه علمیه اراک برای تحصیلات تکمیلی تا ۴۰ سالگی ایشان دانست. ایشان پس از تحصیلات مقدماتی خود در خمین، برای تکمیل تحصیلات خود راهی اراک شدند و در آنجا منطق را از محمد گلپایگانی، اصول را از محمدعلی بروجردی و فقه را از عباس اراکی آموختند. یکسال بعد به دنبال مهاجرت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی برای تأسیس حوزه علمیه قم، امام(ره) نیز راهی این شهر شدند و در حوزه علمیه به تحصیل فقه، فلسفه اسلامی و عرفان پرداختند و در ۱۳۱۳ خورشیدی به درجه اجتهاد رسیدند. سپس ایشان سیاست‌ های محمدرضا پهلوی به خصوص انقلاب سفید را مورد نقد قرار دادند و به دلیل اعتراض به تبعیت محمدرضا پهلوی از سیاست رژیم صهیونیستی و آمریکا در عاشورای ۱۳۴۲ خورشیدی، ۱۰ ما …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر