مشاهده فهرست

  مقایسه مسئولیت پذیری مدارس شبانه روزی با مدارس روزانه


  مقایسه مسئولیت پذیری مدارس  شبانه روزی  با  مدارس روزانه بدون شک یکی از طرح های موفق جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم کشور ایجاد مدارس شبانه روزی است٬ اما اصلاح ساختار و محل قرار گرفتن این مدارس یکی از دغدغه های اساسی بوده است. یادگیری مستلزم کنش و واکنش های بین دانش آموزان و محیط است. در صورتی که این رابطه به درستی صورت نگیرد سبب بی علاقه شدن دانش آموزان به آموزش و افت و ترک تحصیل خواهد شد. این تحقیق در 11 صفحه Word تهیه و قابلیت ویرایش را دارد به همراه فایل Pdf …

  رابعه قزدارّي


  رابعه قزدارّي ، دختر كعب ، يكي از درخشان ترين شاعره هاي عصر سامانيان است . خانواده كعب كه اصلاً جزو قبايل « قزداري » عربي بودند بعد از حمله تازيان به كشور ما ايران آمده و كاملاً مليت ايرانيان يافتند . اين خاندان بعداً مورد توجه شاهان و فرمانروايان سامانيان قرار گرفتند ، بطوريكه كعب پدر رابعه از طرف آل سامان به حكومت سرزمين بلخ و پيرامون آن منصوب شده و منشأ خدمات برجسته و گرانبها مي گرديد . نوع فایل : word تعداد صفحات : 15 …

  تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد


  تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد تحقیق مبانی نظری نظام پارلمانی – 38 ص وورد در این تحقیق، به طور مشخص، به نظام پارلمانی، تاریخچه و ویژگی های اساسی آن می پردازیم. فصل اول –  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن تاریخچه نظام پارلمانی به طور بنیادین با تاریخ سیاسی انگلستان پیوند خورده است که به آن اشاره می کنیم. گفتار اول –  پیشینه نظام پارلمانی اساساََ در این خصوص که از لحاظ تاریخ حقوق اساسی نظام پارلمانی محصول تاریخ سیاسی انگلستان است، اتفاق نظر کلی وجود دارد. در حقیقت این نظام تغییر شکل رویه ای است که از قرن چهاردهم با عنوان تعقیب و محاکمه[1] در کشور مزبور معمول بوده است. براساس این رویه، مجلس عوام می توانست وزیر متهم به تخلف کیفری را به مجلس اعیان معرفی کند. توجیه منطقی این اقدام آن بوده است که در آن زمان، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تخلفات صاحب منصبان امور عمومی را نداشته اند. از قرن هفدهم، این مسئولیت وزیران به فعالیت …

  تحقیق بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين – 24 ص وورد


  تحقیق  بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين  – 24 ص وورد تحقیق  بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين  – 24 ص وورد تحقیق  بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين  – 24 ص وورد تحقیق  بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين  – 24 ص وورد تحقیق  بررسي تأثير جهل بر وضعيّت عقد و روابط متعاملين  – 24 ص وورد پس از بررسي صور ابهام در مورد معامله و مباني و مستندات لزوم رفع آن ، اينك بحث از چگونگي و ميزان تأثير جهل – به عنوان عامل اصلي ابهام درموردمعامله – بروضعيّت عقد و رابطه ي طرفين آن است كه دردو فصل جدا از هم مورد بررسي قرار مي دهيم :   فصل نخست : بيان كيفيّت تأثير جهل بر وضعيّت عقد از ديدگاه فقهي فقدان و نبودهريك از شرايط لازم براي اعتبار وصحّت معاملات ‏، وضعيّت عقد را تحت تأثير خود قرار مي دهد . بطوري كه اگر در شرايط هر يك از متعاملين يا عوضين ويا عقد بيع اخلال وارد شود ‏، ترتّب اثر شرعي مطلوب را با اشكال مواجه مي كند ‏ ، به عبارت ديگر ‏ صحّت بيع و حليّت و جواز تصرّف هريك از متعا …

  تحقیق تاريخچه و منابع حقوق کيفري کار – 26 ص وورد


  تحقیق تاريخچه و منابع حقوق کيفري کار – 25 ص وورد تحقیق تاريخچه و منابع حقوق کيفري کار – 25 ص وورد تحقیق تاريخچه و منابع حقوق کيفري کار – 25 ص وورد تحقیق تاريخچه و منابع حقوق کيفري کار – 25 ص وورد روابط کار و کار گر در تاريخ زندگي بشر از سابقه بسيار ديرينه اي برخوردار است و عمر آن به گفته برخي از محققين به درازاي عمر انسان مي رسد. در واقع از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات به زندگي مبني بر کشاورزي و گله داري رو آوردند  و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند در عوض تامين غذا، لباس ومسكن و بعداً پرداخت وجه نقد از كار ديگران استفاده مي نمودند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت و پيچيدگي هاي آ …

  تحقیق اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 25 ص وورد


  تحقیق  اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 24 ص وورد تحقیق  اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 24 ص وورد تحقیق  اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 24 ص وورد تحقیق  اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 24 ص وورد تحقیق  اصول و مباني مسئوليت کيفري مرتبط با حقوق کار – 24 ص وورد مبحث اول:مسئوليت کيفري مجرميت، دو جنبة مادّي و رواني دارد و تا زماني که آن دو احراز نگردد، محقّق نمي‌شود، اما مسئوليت کيفري، جنبة موضوعي و مادي ندارد، بلکه جنبة کاملاً شخصي و رواني دارد. مسئوليت کيفري، حلقه و پل ارتباطي ميان جرم و مجازات و از اين رو از مهم‌ترين مباحث حقوق کيفري است که در مطالعة آن بايد مسائل تاريخي، فلسفي، جامعه‌شناختي و حقوقي لحاظ شود. بدون شک، هيچ مسئله‌اي در حقوق کيفري از تعيين اصول حاکم بر مسئوليت کيفري مبنايي‌تر نيست؛ چرا که طبق مسئوليت کيفري، هر کس به سبب تقصير منتسب به خود، در برابر اعمال مجرمانه‌اش پاسخگوست[1] . همان‌طور که بر جرم و مجازات اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم، عطف به م …

  تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد


  تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – 28 ص وورد مقدّمه نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند. قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش ا …

  تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد


  تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد تحقیق نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي – 16 ص وورد چكيده قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مد نظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هريک از اين مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال ، رويه موجود و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است. واژگان کليدي قاچاق، مشروبات الكلي، رويه قضايي، سير قانونگذاري مقدمه قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و …

  تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين – 14 ص وورد


  تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين  – 14 ص وورد تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين  – 14 ص وورد تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين  – 14 ص وورد تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين  – 14 ص وورد تحقیق بررسي فقهي شرايط عوضين  – 14 ص وورد  فصل نخست : علم به بهاي كالا (ثمن) يكي از شروط عوضين و صحّت عقد ،بعد ازتماميّت اركان بيع -ذكر ثمن و مثمن و عقلائي بودن معامله – آگاهي از ميزان بهاي كالاست ، زيرا همانطور كه جلوتر بيان شد ، رتبه ي شروط بعد از تماميّت اركان است . امّا ابهام در ثمن بدو صورت مطرح مي شود :گاهي به اين است كه اصلاًَ به هنگام معامله ، ثمني تعيين نمي شود و تعيين آن به عهده ي يكي از طرفين گذاشته مي شود و گاهي باوجود تعيين ثمن ، بهاي آن در حين معامله روشن نيست . وبه عبارت ديگر ، گاهي جهل به بهاي دقيق ثمن موجب فساد و بطلان معامله       مي شود و گاهي اصل معامله بلا ثمن مي گردد .(صيروره البيع بلا ثمن ) و براين اساس ،فروش اموال و واگذاري تعيين مقدار بهاي آن به يكي ازطرفين (كه از آن در اصطلاح با عنوان «بيع به حكم مشتري يا فروشنده» ياد …

  تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين – 11 ص وورد


  تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين  – 11 ص وورد تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين  – 11 ص وورد تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين  – 11 ص وورد تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين  – 11 ص وورد دربخش هاي پيشين در باره ي تأثيرجهل بروضعيّت عقدوروابط طرفين آن ، به تفضيل سخن گفتيم. اينك پا را فراتر نهاده ، با بيان تأثير جهل در قصد متعاملين ، انشاي عقد را مورد تشكيك قرار خواهيم داد . چه اينكه اگر قصد متعاملين ازتصوّر خلاف واقع درمورد معامله نشأت گرفته باشد ، ايجاب و قبول و تطابق آنها را تحت تأثير خود قرار مي دهد ، به ويژه آنكه قائل باشيم قبول ، چيزي جز مطاوعه ي آنچه كه در ايجاب انشا مي گردد ، نخواهد بود . در اين بـــخش ، مســـتندات لزوم رفع ابهــــام ناشي از جــــهل و اشتباه در قصـــد متعـــاملين را ابتدا در قواعد فقــــهي و سپــــس در لابلاي مباحـــث فقـــــهي باختـــصار مرور خواهــــيم كرد . «بررسي مستندات لزوم رفع ابهام ناشي از جهل و اشتباه در قصد» تحقیق بررسي تأثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين  – 1 …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر