۱۲۷ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق خریدهای موردی یا اضطراری   این خریدها براساس درخواست واحدها وطی تشریفات خاصی صورت می گیرد   معمولاً این نوع خریدها برحسب درخواست واحدهای مصرف کننده ی کالاهایی   که لزوم تهیه آنها نیازی به برنامه ی سالانه نداردانجام می گیرداین نوع خریدها   از محل تنخواه گردان صورت می گیرد .   معمولاً کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان تحویل انبار نمی شود و بر   اساس تأیید دریافت کننده ی جنس انباردار مبادرت به صدور قبض و حواله انبار   نموده و مراتب در کارتها و یا دفاتر انبار ثبت می شود . ……………………………………………………………………. ۲/۱۰_ خرید به صورت متمرکز   در صورتی که یک واحد سازمانی به نام کارپردازی یا تدارکات کل،مسئول تهیه   و تدارک وارائه خدمات درکل سازمان باشد به این نظام تمرکزخرید گفته میشود   اگرسازمانی آمادگی کامل از نظرامکانات مادی ونیروی انسانی لازم داشته باشد   …

    پرسشنامه رهبری تحولی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۳ تعداد سوالات: ۲۹ شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رهبری تحولی، دانلود پرسشنامه رهبری تحولی، رهبری تحولی، …

    پرسشنامه رهبری معنوی فرای (۲۰۰۳) فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۵ تعداد سوالات: ۲۵ شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رهبری معنوی، دانلود پرسشنامه رهبری معنوی،  رهبری معنوی، …

  ۲۸ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق قیمت و ارزش پول قیمت پول در اقتصادی که در سیستم پول کالائی در آن جاری است با محتوای کالای تعیین شده آن برابر است. زمانی که سیستم پول کاغذی غیرقابل تبدیل در آن جامعه جاری است قیمت پول بر حسب خود پول تعریف می‌شود. به طور مثال در اقتصادی که تحت سیستم استاندارد طلا به سر می‌برد، قیمت یک دلار ممکن است ۲۲/۲۳ گندم طلا باشد در حالیکه در سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل قیمت یک دلار یک دلار است. صرفنظر از نوع سیستم پولی، ارزش پول به قدرت خرید آن وابسته است. یعنی ارزش پول به توانائی آن در تحصیل مقدار معینی کالا وابستگی دارد. تورم یا کاهش در ارزش پول به این معنی است که مقدار معینی پول می‌تواند اقلام کمتری کالا به دست آورد. عکس آن هم نشانه افزایش ارزش پول است که در آن صورت مقدار معینی پول اقلام بیشتری از کالا به دست ‌می‌آورد. اسناد مالی وظیفه پول به عنوان ذخیره ارزش به واحدهای اقتصادی امکان می‌دهد تا مخارج خود را در طول زمان انجام دهند. از این رو در خل …

  ۳۵۷ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه: ۹/۵/۸۱             شماره پرونده:۸۱/۱۳۳۳/ح نام طرفین دادرسی               خواهان:علی بخشی زاده خوانده: اداره ثبت احوال شهرستان قزوین موضوع: تغییر سن ۱-در پرونده مذکور خواهان با ارائه دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان قزوین تقاضای رسیدگی و تغییر تاریخ تولد خود را از ۱۳۵۵ به ۱۳۵۹ خواستار شده است. خواهان در دادخواست خود اینچنین اظهار داشته است که وی متولد ۱۳۵۹ بوده است ولیکن پدر و مادرش به دلیل ناآگاهی و مشکلات گرفتن شناسنامه، برای وی از شناسنامه خواهد بزرگتر او که متولد ۱۳۵۵ بوده و کمی بعد از تولد فوت نموده است استفاده کرده اند. به پیوست دادخواست مذکور یک برگ فتوکپی شناسنامه تقدیم شده است و لاغیر. ۲-قاضی محترم پرونده پس از بررسی دستور ارسال اخطاریه های جهت حضور به طرفین دعوا را صادر می نم …

  ۱۴ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد: تعیین فعالیتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیتهای تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان. تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت بصورت کیفی و کمی اعمال می گردد. برخورد مناسب با یکسری فعالیتها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیاتها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات م …

  ۳۰ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود. ۱-   روش نگهـداری حسـاب       روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق ماده ۴۳ آئین نامه شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمای …

  قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۰ بخشی از متن فلسفه غایب بودن امامان بحث غیبت امام عصر یکی از نکته هائی است که مخالفین عقاید شیعه آنرا محفلی علیه عقاید شیعه قرار دادند. شناخت موقعیت و شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم مستلزم شناخت غیبت است . برداشتهای نادرست سهواَ یا عمداَ سبب حملات مختلفی به عقاید شیعه شده است . عقیده به دوازدهمین امام به تعبیر یکی از نویسندگان مغرض سنی گریزگاهی بوده برای شیعه که قول دوازده امام را داده است . و چون امام عسگری فرزندی نداشته مسئله غیبت را بیان کرده اند ؛ که این نویسنده این مسئله را بدون پایگاهی در قرآن و اسلام دانسته یا نویسنده دیگری می نویسد عقیده شما عقیده کاملاَخرافاتی است و او می گوید که شیعیان می گویند امام دوازدهم در چاه سرداب منزل پدرشان رفته اند و غیبت دارند و می گوید : کی چاه فرزندی بنام انسان بدنیا می آورد و شما بعد از سیمرغ و غول بیابانی موجود خیالی سومی را بوجود آورده اید . …

  ۱۹ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق شاه و زاهدی کمی پس از کودتا در سال ۱۳۲۷ ، جبهه ملی ایران با ائتلاف طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی که شاید تنها در نگاه ملی گرایانه خویش مشترک بودند، تأسیس شد، یکی از پایه‌های اصلی این جبهه دکتر محمد مصدق بود. رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازه‌ای نبود. سال ۱۳۰۲ ، در دوره تصدی وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز ، مصدق با آنچه بریتانیا «منافع» خود در ایران می‌‌دانست، به مخالفت پرداخته بود. بلافاصله پس از مشیرالدوله ، رضاخان سردار سپه (بعداً: رضاشاه) به نخست وزیری رسید و مصدق از قدرت فاصله گرفت. ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سیاست ایران تنها پس از اشغال کشور و برکناری رضا شاه از سلطنت ممکن شد. در اولین انتخابات پس از رضا شاه ( دوره چهاردهم مجلس شورای ملی )، مصدق بیشترین رأی را در تهران کسب کرد و با تلاش او طرحی در مجلس تصویب شد که به دولت اجازه نمی‌داد در …

  مشخصات فایل عنوان: حسابداری تحقیق و توسعه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۶     محتویات فهرست مطالب Øمقدمه Øحسابداری تحقیق و توسعه Øتعاریف Øفعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب می شوند Øفعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب نمی شوند Øحسابداری مخارج تحقیق و توسعه Øتفاوت استاندارد بین المللی تحقیق و توسعه با استاندارد ایران Øمدل برخورد حسابداری با مخارج تحقیق و توسعه Øافشا مخارج تحقیق و توسعه Ø……               اسلاید ۱ انتظار می رود در پایان این ارائه بتوانیم به سوالات زیر پاسخ دهیم: qفعالیتهایی که از لحاظ حسابداری و گزارشگری مالی باید به عنوان فعالیتهای تحقیق و توسعه شناسایی شوند چیست؟ qمخارجی که باید به فعالیتهای تحقیق و توسعه تخصیص یابد چیست؟ qحسابداری مخارج تحقیق و توسعه چگونه است ؟ qمخارج تحقیق و توسعه در صورتهای مالی چگونه افشا می شود؟           اسلاید ۲ مقدمه : حسابداری مخارج تحقیق و توسعه که قبلاً به  …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر