۳۴ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق انواع کسب و کار الکترونیک: کسب و کار الکترونیک بسته به این که طرف های معامله سازمان یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند. در اینجا روابط بر مبنای اهداف تجاری شکل می گیرد. واحد تجاری با واحد تجاری( BUSINESS TO BUSINESS= ) ; واحد تجاری با مصرف کننده ;( CONSUMER=B2C BUSINESS) مصرف کننده با مصرف کننده ;(CONSUMER TO CONSUMER) واحد تجاری با دولت ;(BUSINESS TO GOVERNEMENT=B2G) دولت با واحد تجاری ;(GOVERNEMENT TO BUSINESS=G2B) شیوه کسب و کار الکترونیک: به طور کلی سه شیوه معاملاتی کسب و کار الکترویکی وجود دارد:  OFF LINE = در این شیوه بنگاها برای انجام فعالیت های تجاری از سیستم پست  الکترونیک استفاده می کنند. ON LINE =در این شیوه،بنگاها از طریق “تعیین کننده متحدالشکل منبع” ( UNIFORM RESOURCE LOCATOR=URL ) اقدام به معاملات تجاری می کنند. URL  ها آدرس های هستند که ساختار آنها برای همه کامپیوترها یکسان است و به وسیله آن می توان به منبع مورد نظر دست …

    پرسشنامه ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد   تعداد صفحات: ۵ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات: ۲۶ شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد  پرسشنامه ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد، دانلود پرسشنامه ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد،ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد،ابزار الگوی ارتباطات …

      پرسشنامه خلاقیت شغلی   تعداد صفحات: ۳ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات: ۳۰ شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی، پرسشنامه خلاقیت شغلی، پرسشنامه ،خلاقیت شغلی   برای سنجش خلاقیت از، پرسشنامه ۳۰ سوالی، که توسط « رندسیپ» ابداع و در سال ۱۹۷۹ در مجله کارکنان به چاپ رسیده است . ایوانسیوچ و ماتسون [۱] در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی بنام «تصمیم گیری» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت کارکنان در سازمانهای آموزشی گزارش کرده اند . این پرسش نامه شکل کوتاه شده، پرسشنامه ای که شامل ۵۰ سوال بود که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است. قهرمان تبریزی و همکاران (۱۳۸۴) طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب بازآزمایی استفاده کرده اند که ۹۲/۰ به دست آمده است . و برای ضرییب پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده اند که ۷۲/۰ بدست آورده اند. [۱] -Evansivich & Matson …

  ۶۱ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق سازمان و محل انبار     سازمان انبارهای واحدهای تولید با توجه به نوع صنعت ، سطح فعالیت ، خط مشی های صاحبان و مدیریت واحد تجاری متفاوت خواهد بود ، اما به طور کلی می توان انبارها را از لحاظ سازمانی به دو نوع تقسیم کرد :   الف : انبارهای مرکزی ب : انبارهای فرعی محل انبارها باید طوری انتخاب شود که حداکثر کارایی و سرعت عمل را ممکن سازد . انبارها باید حتی المقدور نزدیک به محل دریافت و ارسال کالا باشد تا هزینه های نقل و انتقال به حداقل تقلیل یابد . در عین حال انبارها باید در مکانهایی احداث شوند که به آسانی در دسترس باشند . کلیه قسمتها و به خصوص قسمتهایی که مواد سنگین یا پر حجم مصرف می شوند ، قرار داشته باشد . در کارخانه های بزرگ که تعداد دوایر آنها زیاد است انبارها را نمی توان در محل هایی قرار داد که هم به دایره دریافت کالا و هم به کلیه دوایر مصرف کننده نزدیک باشند تا تحویل مواد به آسانی میسر گردد . به همین دلیل به این گونه موارد ایجاد انبارهای فرعی م …

    پرسشنامه رفتارهای پرخطر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۳ تعداد سوالات: ۶۱ شیوه نمره گذاری: دارد پرسشنامه رفتارهای پرخطر، دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر، رفتارهای پرخطر   مؤلفه های رفتارهای پرخطر شماره سوالات مربوط اعتیاد و سوء مصرف مواد ۲۵-۲۷-۳۵-۳۷-۳۹-۵۷-۶۰ ایدز ۲-۲۴-۲۶-۳۲-۴۰-۴۱ دخانیات ۵ -۷-۱۰-۱۲-۱۵-۱۷-۲۰-۲۲-۵۱-۵۵ خشونت ۱-۳-۴-۶-۸-۱۱-۱۳-۱۴-۱۶-۱۹-۲۱-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۳۶-۴۲-۴۵-۴۷-۴۹-۵۴-۵۶-۵۸ مشروبات الکلی ۹-۱۸-۲۳-۳۴-۴۶ الگوی ناسالم تغذیه ۳۰-۳۸-۴۳-۴۴-۴۸-۵۰-۵۲-۵۳-۵۹-۶۱ …

    پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۳ تعداد سوالات: ۱۱ شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، …

    پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (۲۰۰۲) فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۴ تعداد سوالات: ۴۴ شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور، دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد تولید، رفتارهای ضد تولید، …

    دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۴ تعداد سوالات: ۳۶ شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین،  پرسشنامه رهبری تحول آفرین،رهبری تحول آفرین، …

  ۱۲۷ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق خریدهای موردی یا اضطراری   این خریدها براساس درخواست واحدها وطی تشریفات خاصی صورت می گیرد   معمولاً این نوع خریدها برحسب درخواست واحدهای مصرف کننده ی کالاهایی   که لزوم تهیه آنها نیازی به برنامه ی سالانه نداردانجام می گیرداین نوع خریدها   از محل تنخواه گردان صورت می گیرد .   معمولاً کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان تحویل انبار نمی شود و بر   اساس تأیید دریافت کننده ی جنس انباردار مبادرت به صدور قبض و حواله انبار   نموده و مراتب در کارتها و یا دفاتر انبار ثبت می شود . ……………………………………………………………………. ۲/۱۰_ خرید به صورت متمرکز   در صورتی که یک واحد سازمانی به نام کارپردازی یا تدارکات کل،مسئول تهیه   و تدارک وارائه خدمات درکل سازمان باشد به این نظام تمرکزخرید گفته میشود   اگرسازمانی آمادگی کامل از نظرامکانات مادی ونیروی انسانی لازم داشته باشد   …

    پرسشنامه رهبری تحولی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۳ تعداد سوالات: ۲۹ شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رهبری تحولی، دانلود پرسشنامه رهبری تحولی، رهبری تحولی، …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر