نوع فایل: power point قابل ویرایش ۵۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود. ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت… تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا ت …

  تحقیق رشته اقتصاد با عنوان پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد  درفرمت ورد ۴۰ صفحه قابل ویرایش پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است. آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در گزارش و یا مقاله خود مشخص کنید که عملاً با نتیجه مطاله شما چه می توان کرد. توجه کنید که حتماً یک مطالعه منجر به پیامی که بتوان بر اساس آن اقدام کرد منجر نمی شود. پیام قابل انتقال خود را از ”مجموعه ای از پژوهش ها“ بهتر بدست می آیند تا از گزارش منفرد پژوهشی یا نتایج یک مطالعه، به عبارت دیگر انجام متاآنالیز و بررسی مروی منظم برای تهیه پیام مفید تر از مطالعه های مشاهده ای  هستند مطالعات منفرد به ندرت منجر به اتخاذ تغییر می شوند چون شواهد کافی ندارند.   فهرست مطالب و اسلایدها: تعاریف چارچوب ترجمان دانش انواع فعال ترجمان دانش …

  تحقیق رشته اقتصاد با عنوان پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد  درفرمت ورد ۴۰ صفحه قابل ویرایش پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است. آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: حذف یال بین e1 و e2 مجاز است اگر e1 هیچ پیششرطی از e2 را به عنوان اثر خود نداشته باشد. e2 هیچ کدام از پیششرطهای e1 را حذف نکند. e1 و e2 اثرات یکدیگر را حذف نکنند. اگر e2 رویدادشروع کنش a باشد، e1 هیچکدام از پیششرطهای زمان اجرای a را حذف نکند. اگر e1رویداد پایان کنش a باشد، e2 هیچکدام از پیششرطهای زمان اجرای a را حذف نکند.   فهرست مطالب و اسلایدها: برنامه ریزی در هوش مصنوعی برنامه ریزی  در فضای وضعیت برنامه ریزی در فضای برنامه برنامه ریزی مبتنی بر ارضا پذیری …

  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:۵۴                                                         فهرست مطالب : فصل اول معرفی پِِزوهش بیان مساله اهمیت پژوهش   اهداف هدف کاربردی : سوالات پژوهش : روش پژوهش : دامنه پژوهش : محدودیت ها : امکانات پژوهش : تعریف مفاهیم و واژه ها :  تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها : کیفیت : خدمت : کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی : ادراک مشتری از خدمت : ملموسات : امنیت و تضمین : همدلی : قابلیت اطمینان : مسئولیت پذیری : شکاف کیفیت از دیدگاه مشتری : فصل دوم پیشینه پِِژوهش مبانی نظری : اندازه گیری کیفیت خدمت : الگوی توسعه یافته شکاف کیفیت خدمت : مروری بر پژوهش های …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: یک سیستم  ویا مجموعه ای از افراد و تجهیزات که تحت شرایط و روشهای تعیین شده ای برای پیشبرد اهداف معین فعا لیّت می کنند. در سمت خروجی سازمان، محصول نهایی توسط عوامل توزیع در چند سطح،به مصرف کننده یا مشتری میرسد. مشتریان همواره مصرف کننده نهایی نیستند و خود میتوانند در سطحی معین در حلقه مصرف قرار گیرند. زنجیره تامین کلیه فعالیّتهای است که تامین کنندگان موّاد اوّلیه و یا خدمات را به تولید کنندگان محصول یا خدمات  و نهایتا مصرف کنندگان یا مشتریها ارتباط میدهد. چگونگی مدیریت زنجیره تامین تاثیر بسزایی در هزینه تمام شده خدمات و   محصولات دارد. هر محصول زنجیره تامین مختص به خود دارد. زنجیره تامین معمولا چند سطحی است.   فهرست مطالب و اسلایدها: مفاهیم پایه وتعاریف سیستم های کنترل موجودی فرآیند های تولیدی و مشخصات آنها هزینه های سیستم های تولید تـصمیم گیری و روشهای تقاضا و پیش بینی روشهای سفارش دهی  مدلهای برنامه ریزی تولید و برنامه …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: به دلیل اهمیّت فراوان مدیریت درزندگی امروز،لازم است نظریه های مربوط به مدیریت را مطالعه کنیم و از بین آنها کاراترین و مؤثرترین راانتخاب کرده و برای رسیدن به موفقیّت از آن بهره بگیریم. در این فصل مجموعه ای ازنظریه های مربوطه وهمچنین نقش مدیران پیشین در تکامل دانش مدیریت و جهت گیریهای جدید در تفکّر مدیریت را بررسی می کنیم.   فهرست مطالب و اسلایدها: رهیافتهای عمده در سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت اصول مدیریت علمی از نظر تیلور از جمله ویزگیهای خاص بوروکراسی وبر نظریه سیستمی نظریه یادگیری سازمانی نظریه اقتضایی نقشهای مدیر از نظر مینتزبرگ …

              بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه ۵/۹/۶۴ شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کو …

  این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در ۱۰  صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و … صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر