تحقیق رشته های اقتصاد و مالی با عنوان بودجه درفرمت ورد ۵۵ صفحه قابل ویرایش واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است. تعاریف بودجه دیدگاهها, نظریه ها و …

  تحقیق رشته های اقتصاد و مالی با عنوان بودجه درفرمت ورد ۵۵ صفحه قابل ویرایش واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است. تعاریف بودجه دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلف …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: گروه پژوهش های فنی ابتدا در سال ۱۳۷۷در امور تحقیق وتوسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل وفعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۲ با تشکیل شرکت پژوهش و فناوری وبا توجه به سیاست های جدید کاری، فعالیت این گروه کمرنگ گردید. در سال ۱۳۸۴ با توجه به احساس نیازبیشتر به آن، این گروه مجددا“ فعال گردید. گروه فعالیت مجدد خود را عملاً از اوایل سال ۱۳۸۵ آغاز نموده است. این گروه در کنار گروههای پژوهشی پلیمری، غیر پلیمری وکاتالیست زیر مجموعه مدیریت« برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری»است.   فهرست مطالب و اسلایدها: تاریخچه گروه ماموریت گروه برنامه‌های گروه تیم پژوهشی خوردگی …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها:    آنالیز مقدماتی خطر ترجیشحاٌ یک آنالیز اولیه ایمنی بر روی سیستم، محصول یا سازمان بوده و اهداف عمده آن عبارتند از:  1-   شناسایی عناصر، شرایط خطرناک و علل آنها ۲- شناسایی اثرات این عناصر و شرایط خطرناک بر روی زیر سیستمها،  سیستم، کل پروژه   3- طبقه‌بندی سطح  شدت هر کدام از عناصر و شرایط خطرناک ۴- شناسایی اقدامات اصلاحی برای حذف عناصر و شرایط خطرناک یا به حداقل رساندن اثرات آنها ۵- داده‌های بدست آمده از PHA یک ورودی مفید و موثر برای سایر فعالیتهای ایمنی در راستای شناسایی موارد ذیل بشمار می‌رود:   فهرست مطالب و اسلایدها: فرایند اجرای PHA ساده ترین دستورالعمل انجام PHA گزارش مطالعه آنالیز مقدماتی خطر …

  تحقیق رشته های اقتصاد و مالی با عنوان بودجه درفرمت ورد ۵۵ صفحه قابل ویرایش واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است. تعاریف بودجه دیدگاهها, نظریه ها و …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تعریف: داشتن اندیشه های بلند مدت و طراحی هدفهایی با مقیاس وسیع شاخصهای رفتاری P  فعالیتها و وظایف روزمره را با چشم اندازهای بلند مدت مرتبط می سازد. P هدفهای بلند مدت و با مقیاس وسیع را طراحی می کند. Pبرنامه های عملیاتی برای تحقق مقاصد بلند مدت پایه ریزی می کند. Pمقاصد و پروژه های بلند مدت سازمانی را پایه ریزی می کند. P میزان تاثیرپذیری سیاستها، فرآیند و روشهای کنونی را از توسعه آینده سازمانی بررسی می کند. Pبرنامه های اضطراری برای مسائل  و اتفاقات احتمالی را تهیه می کند. Pاستراتژیهای (راهبردهای) اقتصادی را طراحی می کند. Pتهدیدها و فرصتهای بلند مدت را مشخص می کند. Pدر مورد ارائه یک دیدگاه از وضعیت مطلوب سازمان در آینده، با دیگران مشارکت می کند. P میزان انطباق اهداف کوتاه مدت با اهداف بلند مدت را بررسی می کند. P برای تحقق هر چه بهتر اهداف بلند مدت، در طراحی سازمان تجدید نظر می کند.   فهرست مطالب و اسلایدها: مواقع بکارگیری تحلیل سو …

  فایل pdf مقاله را دانلود نمایید،  در صورت نیاز می توانید از محصولات مشابه دیدن فرمائید. تعداد صفحات:۱۱ فرمت فایل :pdf چکیدهسندتحول بنیادین باهدف تحولی زیربنایی درآموزش و پرورش بدلیل عدم استواری سیستم آموزش و پرورش برفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی و برای نیل به اهدافی ازجمله تربیت باورعمیق به اسلام و اندیشه ها و ارزش های والا و درناایت دستیابی به چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت درافق ۱۴۰۴ طراحی شده است. درعین حال تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی، از توصیه های اصلی مقام معظم رهبری از وزارت آموزش و پرورش است. از انجا که یکی از ارکان تحقق این امرتوجه به اصل عدالت در تایه و اجرای اصول سندتحول بنیادین است دقت نظر بر روی اصل عدالت به عنوان یکی از اصلی ترینارکان موفقیت سند تحول بنیادین ضروری به نظر می رسد . به دلیل برخورداری سند تحول بنیادین از روح تعلیم و تربیت در اینپژوهش به بررسی عدالت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخته می شود.پژوهش به شیوه توصیفی شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا انجام شده است به این صورت که ابتدا عوامل مفاومی عدالتتربیتی به کمک …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: رشد شگفت انگیز علوم و سرعت رشد دانش فراوانی متقاضیان و کاربران کمبود متخصصان و ارائه دهندگان دانش و کمی زمان افزایش دامنه و وسعت علوم و مشکل بودن تفکیک گسترش مرزهای دانش منطق فازی برای نزدیکی به حقیقت است. به جای استفاده از بله یا خیر، منطق فازی یک راه منطقی برای ترکیب این عبارات و نزدیک شدن به حقیقت ارائه می کند….طبیعت دنیای واقعی این است که همه چیز بین درست و نادرست اتفاق می افتد، یا همان گونه که بعضاً گفته می شود بین همه چیز و هیچ چیز   فهرست مطالب و اسلایدها: اهمیت استفاده ازسیستمهای خبره هدف تعاریف شیوه ها و الگوهای طبقه بندی موضوعات مربوط به سیستمهای خبره روند ترسیمی یک سیستم خبره آشنایی با سیستمهای فازی تعیین ضرایب (وزن) در عملگر OWA …

                  نوع فایل: power point قابل ویرایش ۵۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود. ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت… تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا ت …

  تحقیق رشته اقتصاد با عنوان پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد  درفرمت ورد ۴۰ صفحه قابل ویرایش پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است. آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر