فهرستمقدمه : ۳الگوی مصرف آب در جهان : ۳خصوصیات آب آشامیدنی ۶ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی: ۶ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی: ۶ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی میکروارگانیسم های بیماریزا در آب: ۶خصوصیات آبهای سطحی ۷خصوصیات آبهای زیرزمینی ۷تاریخچه تصفیه آب ۷مصرف آب ۸عوامل موثر بر مصرف آب شهری ۹انتخاب محل تصفیه خانه: ۹مراحل مختلف تصفیه آب ۹تعریف فاضلاب یا پساب : ۲۱انواع فاضلاب : ۲۱فاضلاب خانگی ۲۱فاضلاب صنعتی: ۲۳فاضلاب سطحی: ۲۴خواص فیزیکی آب آشامیدنی: ۲۵درجه حرارت آب آشامیدنی: ۲۵رنگ، بو و مزه: ۲۵کدورت : ۲۶خواص شیمیایی آب : ۲۷اسیدیته آب : ۲۷قلیاییت : ۳۷هدایت ویژه آب : ۴۱TDS : کل جامدات محلول ۴۳۲سختی آب : ۴۶تعیین مقدار کلراید در آب آشامیدنی: ۵۱نیترات ونیتریت : ۵۶آمونیاک : ۵۷سولفات ۵۸دستور العمل آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی ۶۲کلیات آزمون های کنترل کیفی آب ۶۲نوع و نحوه آزمایشات کنترل کیفی ۶۳۱ – محیط کشت لاکتوز براث LactoseBroth 632 – محیط کشت برلیان گرین بیل براث Brilliant green bile broth 2% 643 -محیط کشت (Eosin Methylen Blue Agar) E.M.B 644 – محیط کشت آردوآ آگار R2A.Agar 64آزمایش استاندارد M.P.N …

ارسال دیدگاه

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر