هدف تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره بدنی و برخی از ویژگیهای شخصیتی چون ثبات/ بی ثباتی، درونگرایی/برونگرایی و زنانگی/ مردانگی دختران ورزشکار در رشته تماسی فوتبال و رشته غیر تماسی والیبال در سطح لیگ برتر کشور میباشد. در جهت تحقق این امر، از بین تمامی دختران فوتبالیست و والیبالیست حاضر در لیگ برتر کشور بصورت تصادفی و با رعایت اصل داوطلب بودن، ٣۰ فوتبالیست و ٣۰ والیبالیست ١۸ تا٢۵ ساله انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند. تحقیق حاضر نیمه تجربی است و با توجه به هدف آن، در گروه تجقیقات کاربردی قرار می گیرد. ابزارهای اندازه گیری این مطالعه را پرسشنامه خود- توصیفی بدنی (PSDQ ) جهت اندازه گیری خودپنداره بدنی، آزمون شخصیت آیزنک (EPI) جهت اندازه گیری ثبات/ بی ثباتی و درونگرایی/ برونگرایی، و پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک جهت اندازه گیری مردانگی و زنانگی آزمودنیها، تشکیل دادند. لازم به ذکر است که پایایی و روایی پرسشنامه های فوق محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته است.تعیین خودپنداره بدنی و ویژگیهای شخصیتی مورد نظر از طریق آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار ۱۶-SPSS مقایسه تفاوتهای بین دو …

ارسال دیدگاه

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر