معرفی کتاب:(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم) توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده کتاب آماده درصدد ارائه مروری جامع بر مضامین(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم) اصلی و مهم تفکر اجتماعی و نیز بررسی تکوین و رشد آن از نخست قرن بیستم تا سال های نهایی آن است و می کوشد این مرور را در متن دورنمای گسترده و در حال تغییر زندگی اجتماعی این دوران پر تلاطم پیمان دهد. (فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم)_ پهنه گسترده فرهنگ تفکر اجتماعی سده بیستم، طی سه جستار کلی ۱)مفااهیم ااصلی و مهم تفکر ااجتماعی؛ ۲) مکااتب و نهضت هاای اصلی تفکر اجتماعی؛ ۳) نهادهاا و سازمان هاایی که ااز موضوعات مهم تحلیل اجتماعی بوده اند و یاا خود آموزه هاا و اندیشه هاایی راا برپایی کرده اند.(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم) _ _این دانش بیش تر به دستگاه های فکری خاصی می پردازد که در قرن بیستم نفوذ شایانی داشته اند: هریک از شاخه های علوم اجتماعی، مکاتب فلسفی، آموزه های سیاسی و سبک های هنری و ادبی. _ تام باتامور در ایران شناخته شده و مدل های مردمسالاری او را بسیار خوانده اند. باتامور درر مقام جامعه شنااسی مارکسیست،(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم) ااز س …

ارسال دیدگاه

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر