مشاهده فهرست

    تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش


    تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش مبحث اول: 1- ثبت دادخواست و ارائه رسید: ماده 49: (ماده دفتر دادرسی پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسیدی مشتمل برنامه خواهان – خوانده – تاریخ – نظم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تلمیح را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامة دعوی محسوب می شود) بنابراین شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است. 2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبة اول یا معادن وی برساند. ماده 50: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شع …

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر