مشاهده فهرست

    بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


    مایعی دارویی است که ظاهراً از بیخ نباتی چند گیرند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دارویی که از بیخ و تخم و روغن گیاهان تهیه می شده و در معالجه ٔ صداع بکار می رفته است . در هدایة المتعلمین فی الطب در باب صداع آمده است  :  و بود که سبب دردسر بخارات گرم بود… علاج این بیماری چنان بودکه … و الا ماءالاصول بخورد… و صفت ماء الاصول : بگیرد کرفس و تخم رازیانه و… صاحب ذخیره ٔ خوارزمشاهی طریقه ٔ ساختن این دارو را چنین آورده است : بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان از هریکی ده درم ، تخم بادیان و تخم کرفس از هریکی پنج درم و نانخواه و انیسون از هریکی چهار درم ، سنبل و اذخر و گل سرخ از هریکی سه درم ، همه را در ده من آب بپزند تا به نیمه باز آید و بپالایند، شربت از سی درم تا چهل درم با سه درم روغن بادام تلخ و شیرین نیمانیم .  …

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر