مشاهده فهرست

    آموزش نشانه ی(ژ) به صورت پاورپوینت ،جذاب و مؤثر


    بسم لله الرحمن الرحیم نام طرح:محتوای الکترونیکی فارسی پایھ ی اوّل ابتدایی اھداف طرح: کلی: تقویت مھارت ھای زبان آموزی جزئی: ١ – تقویت تمرکز حواس ٢ – توجھ بیشتر دانش آموزان بھ معلّم و درک بھتر از درس ٣ – تقویت مھارتھای خواندن ونوشتن ۴ – پرورش قوه ی تفکر دانش آموزان اھمّیّت وضرورت طرح: با توجّھ بھ اینکھ ھر سالھ شاھد افت تحصیلی تعدادی از دانش آموزان در پایھ اول ابتدایی ھستیم ؛وھمین دانش آموزان بھ پایھ ھای بالاتر ارتقاء پیدا می کنند،و در آن پایھ وقتی دانش آموزان خودشان را نسبت بھ ھم کلاسی ھای خودشان می سنجند و می بینند کھ در خواندن و نوشتن ضعیف تر از بقیّھ ھستند ،احساس سرشکستگی وناراحتی می کنند ؛ودر برخی موارد نیز ھمین موضوع باعث ترک تحصیل بعضی از دانش آموزان می شود. ویژگیھای طرح: این نرم افزار بھ گونھ ای طراحی وذخیره سازی شده است کھ تمام فونت ھای مورد نیاز ودیگر برنامھ ھای جانبی ذخیره سازی شده است.ودر ھر سیستم رایانھ کھ استفاده شود کار می کند. استفاده از این نرم افزار باعث آموزش راحت تر توسط معلّم وھمچنین یاد گیری راحت وشیرین برای دانش آموزان می شود. بھ گونھ ای طراحی شده است کھ در جایی کھ …

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر